Νέο Πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» με ενίσχυση 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.-Προδημοσίευση

Νέο Πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» με ενίσχυση 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.-Προδημοσίευση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε  προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλληλο, ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ για το 2016.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά, όσοι νέοι γεωργοί ενδιαφέρονται πρέπει να  έλθουν σε επαφή με τους Μελετητές τους, ώστε να τους καθοδηγήσουν  για την υποβολή  δήλωσης ΟΣΔΕ και με τέτοιο τρόπο, που θα πετυχαίνουν την καλύτερη μοριοδότηση.

Παρατίθενται παρακάτω κάποια βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου:

Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016.

  • Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας έως και 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
  • Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
  • Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
  • κατά 500  ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
  • κατά 500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

  • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.
  • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
  • Το μέτρο θα είναι πλήρως μηχανογραφημένο καθώς θα υποστηριχτεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στην λήξη της προθεσμίας υποβολής και στην έγκριση – εκταμίευση του ποσού της πρώτης δόσης του δικαιούχου.

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κατάλογοι καλλιεργειών προκειμένου να εξειδικευτεί η περιγραφή των ομάδων καλλιεργειών που περιγράφονται στον πίνακα με τις τυπικές αποδόσεις, καθώς επίσης και οι καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «οπωροκηπευτικά», «ζωοτροφές» και «καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή».

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν στην προδημοσίευση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: (https://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/proshmisieysh_m_6_1.pdf).


Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο 13 του Τμήματός μας, τηλέφωνα 23213 – 55189 και 55232 (αρμόδιοι γεωπόνοι Σάνδρος Θωμάς και Νικηφορίδης Χρυσοβαλάντης) και από τον Μελετητή με τον οποίο θα συνεργαστούν.