X

Νομοθεσία για τυχερά παιχνίδια

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών, τόσο στα επίγεια καζίνο όσο και στα καζίνο στο ίντερνετ. Η Ε.Ε.Ε.Π. τον Αύγουστο του 2013 εξέδωσε μία λίστα όπου σύμφωνα με τον νόμο 4002/2011, αναφέρονται όλα τα νόμιμα και μη νόμιμα καζίνο.

Από την στιγμή που κάποιο καζίνο λάβει την άδεια που προβλέπεται, θα πρέπει να τηρεί και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στα καζίνο και στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου σύμφωνα με αυτές, τα καζίνο πρέπει να καταβάλουν το 0,5% επί του μεικτού κέρδους τους στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Σε περίπτωση που το καζίνο δεν το τηρήσει αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και οριστική ανάκληση της άδειας αλλά και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ήτοι από πρόστιμα έως και φυλάκιση, που διαμορφώνεται αναλόγως με την βαρύτητα της παράβασης του καζίνο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4002/2011.

Βασικές προϋποθέσεις για να δοθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. η άδεια σε ένα Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο

 • Το λογισμικό του παιχνιδιού θα πρέπει να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από τις ικανότητες του παίκτη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να εγκαθίσταται οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο θα επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού.
 • Το παιγνιομηχάνημα πρέπει να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα..
 • Θα πρέπει να υφίσταται η απαιτούμενη άδεια χρήσης που αναφέρει τον ηλικιακό περιορισμό, σύμφωνα με το «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια».
 • Εάν δεν υφίσταται η άδεια χρήσης που αφορά τον ηλικιακό περιορισμό του παίκτη, είναι απαραίτητο, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού παιγνίου να έχει ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
 • Να υπάρχει λεπτομερή ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του παιχνιδιού.

Καζίνο στο ίντερνετ και νομοθεσία

Το νομικό καθεστώς για τα διαδικτυακά καζίνο στην Ελλάδα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου όπως ορίζεται στα άρθρα 45 έως 50 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180).

 • Οι άδειες για τα καζίνο στο ίντερνετ χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι αυστηρά προσωπικές και αμεταβίβαστες, ενώ η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία των παικτών και του δημόσιου συμφέροντος.
 • Οι άδειες χορηγούνται μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
 • Οι άδειες που δεν έχουν κατακυρωθεί, μετά από ένα χρόνο από την κατακύρωση θα επαναπροκηρυχθούν.
 • Η διάρκεια της άδεια είναι πέντε (5) χρόνια από την κατακύρωση.
 • Ένα χρόνο πριν λήξει η άδεια, ο ανάδοχος δικαιούται ύστερα από αίτησή του προς την ΕΕΕΠ να ζητήσει την ανανέωσή της για άλλα πέντε (5) έτη, με την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος.

Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του  Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180), επιφέρει στους παραβάτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ύστερα από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 51 του ως άνω νόμου, ανέρχονται από 1.000 ευρώ έως και 2.000.000 ευρώ, αναλόγως την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης ή σε ποσοστό επί των ακαθάριστων κερδών ενώ, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας έως και τρεις (3) μήνες ή και οριστική αφαίρεσή της σε περίπτωση βαρύτατης παράβασης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

 • Διεξαγωγή παιγνίου χωρίς άδεια= σφράγιση καταστήματος.
 • Διεξαγωγή παιγνίου χωρίς έλεγχο της ατομικής κάρτας παίκτη= πρόστιμο 5.000-7.000 ευρώ ανά παράβαση.
 • Συμμετοχή κατόχου άδειας ή του προσωπικού του σε παίγνια= πρόστιμο 1.000-2.000 ευρώ ανά παράβαση.
 • Μη εγκατάσταση τεχνικής υποδομής διεξαγωγής παιγνίων συνδεόμενη με το Π.Σ.Ε.Ε=100.000-500.000 ευρώ και προσωρινή παύση λειτουργίας ή ανάκληση άδειας.

Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 52 του ως άνω νόμου, είναι βαρύτατες για τους παραβάτες των διατάξεων αυτού.

   Επιγραμματικά αναφέρουμε τις εξής ποινικές κυρώσεις:

 • Διεξαγωγή παιγνίων χωρίς άδεια= φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή 100.000-200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα, ενώ για τα παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή 200.000-500.000 ευρώ.
 • Συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο χωρίς την απαιτούμενη άδεια = ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή 5.000-20.000 ευρώ.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία παιγνίων χωρίς πιστοποίηση= ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 5.000-50.000 ευρώ.
 • Μετατροπή ψυχαγωγικού παιγνίου σε τυχερό= κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή 200.000-300.000 ευρώ.

Στην ιστοσελίδα www.froutakiaonline.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληροφορίες για το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης να ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι αξιόπιστες εταιρίες λογισμικού καζίνο και ποια είναι τα νόμιμα διαδικτυακά καζίνο στην Ελλάδα.

ανεξάρτητος :

Τα σχόλια απενεργοποιημένα

X

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο για στατιστικούς λόγους. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες... Πατήστε εδώ
Προστασία Απορρήτου