Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Νομοθεσία για τυχερά παιχνίδια

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών, τόσο στα επίγεια καζίνο όσο και στα καζίνο στο ίντερνετ. Η Ε.Ε.Ε.Π. τον Αύγουστο του 2013 εξέδωσε μία λίστα όπου σύμφωνα με τον νόμο 4002/2011, αναφέρονται όλα τα νόμιμα και μη νόμιμα καζίνο.

 

Από την στιγμή που κάποιο καζίνο λάβει την άδεια που προβλέπεται, θα πρέπει να τηρεί και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στα καζίνο και στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου σύμφωνα με αυτές, τα καζίνο πρέπει να καταβάλουν το 0,5% επί του μεικτού κέρδους τους στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Σε περίπτωση που το καζίνο δεν το τηρήσει αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και οριστική ανάκληση της άδειας αλλά και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ήτοι από πρόστιμα έως και φυλάκιση, που διαμορφώνεται αναλόγως με την βαρύτητα της παράβασης του καζίνο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4002/2011.

Βασικές προϋποθέσεις για να δοθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. η άδεια σε ένα Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο

Καζίνο στο ίντερνετ και νομοθεσία

Το νομικό καθεστώς για τα διαδικτυακά καζίνο στην Ελλάδα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου όπως ορίζεται στα άρθρα 45 έως 50 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180).

Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του  Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180), επιφέρει στους παραβάτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ύστερα από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 51 του ως άνω νόμου, ανέρχονται από 1.000 ευρώ έως και 2.000.000 ευρώ, αναλόγως την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης ή σε ποσοστό επί των ακαθάριστων κερδών ενώ, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας έως και τρεις (3) μήνες ή και οριστική αφαίρεσή της σε περίπτωση βαρύτατης παράβασης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 52 του ως άνω νόμου, είναι βαρύτατες για τους παραβάτες των διατάξεων αυτού.

   Επιγραμματικά αναφέρουμε τις εξής ποινικές κυρώσεις:

Στην ιστοσελίδα www.froutakiaonline.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληροφορίες για το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης να ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι αξιόπιστες εταιρίες λογισμικού καζίνο και ποια είναι τα νόμιμα διαδικτυακά καζίνο στην Ελλάδα.