Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών στη συνάντηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στη συνάντηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Κ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και Δήμων) που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 2.10.2014 στην Αθήνα, θα συμμετάσχει οΑντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα εκπροσωπήσει ο διευθυντής Γιώργος Αραπάκης, ο οποίος μαζί με τους διευθυντές των υπολοίπων Κέντρων θα συντονίσουν τις δράσεις τους για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων.
Στόχος όλων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης είναι να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προγράμματα που δίνουν «ανάσα» σε άνεργους συμπολίτες μας. Μέσα στο δυσμενές εργασιακό τοπίο, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γι ‘ αυτό το λόγο η καλή προετοιμασία και η συνεχής συνεργασία όλων των Κέντρων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας κρίνονται ως σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας.