Ο Δ. Βροντέλης νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Σερρών

νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων
νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 23 Φεβρουαρίου. 

Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής :  
Πρόεδρος: Βροντελής Δημήτριος
Α’ Αντ/δρος :Πέλλιος Στέργιος
Γ. Γραμματέας : Μπακιρτζής Σταύρος
Ταμίας: Καδρής Κων/νος
Σύμβουλοι :  Αγοράκης Αλέξανδρος, Βασιλείου Χρήστος, Παυλίδης Νικόλαος
Ελεγκτική Επιτροπή: Τιμούδας Γεώργιος, Ζλατιντσης Αντώνιος, Τήλας Ηλίας
Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΣΣ: Βροντελής Δημήτριος, Αγοράκης Αλέξανδρος, Βασιλείου Χρήστος, Καδρής Κων/νος, Σμαλιαράς Ιωάννης
Αντιπρόσωποι στην ΠΟΣΕΗ: Αγοράκης Αλέξανδρος, Βροντελής Δημήτριος, Βασιλείου Χρήστος