Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών βάλει κατά της Εθνικής Τράπεζας για την ανάθεση των δικαστικών της υποθέσεων σε δικηγορικά γραφεία των Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών βάλει κατά της Εθνικής Τράπεζας για την ανάθεση των δικαστικών της υποθέσεων σε δικηγορικά γραφεία των Αθηνών

δικαστηρια- Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων ενώ παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως ένα μέτρο εξορθολογισμού, στην πράξη πλήττει τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους μια και οι εταιρείες με έδρα την Αθήνα (που είναι και οι περισσότερες) θα μπορούν το σύνολο των υποθέσεων να χειρίζονται από δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Τον «χορό» άνοιξαν οι Τράπεζες, όπου με διαδοχικές αποφάσεις τους διέκοψαν τις συνεργασίες με τους κατά τόπους δικηγόρους των υποκαταστημάτων τους, αναθέτοντας τις υποθέσεις (κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής, κ.α.) σε δικηγορικά γραφεία των Αθηνών (για λόγους προφανώς οικονομικούς). Πρόσφατο παράδειγμα οι Εθνική Τράπεζα όπου διέκοψε την συνεργασία της με τους τοπικούς δικηγόρους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών εξέδωσε ανακοίνωση με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας κάνοντας λόγο για “ανέντιμου και ανήθικου τρόπου “  ενω επιτίθεται και κατα του νέου τρόπου κατάθεσης των δικογράφων καθώς όπως αναφέρει: “ Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική αφαίμαξη των τοπικών δικηγορικών συλλόγων, αφού το σύνολο των καταθέσεων δικογράφων θα γίνεται από τα Δικηγορικά Γραφεία των Αθηνών” . Αναλυτικά στην ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών αναφέρει:

Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών με ομόφωνη απόφαση του εκφράζει την έντονη αντίθεση του στις αποφάσεις των Διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων να παύσουν την συνεργασία τους με τους δικηγόρους των περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων και να αναθέτουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους αποκλειστικά σε δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων εμφανίζονται ως νομικοί παραστάτες περισσοτέρων του ενός πιστωτικών ιδρυμάτων, σε υποθέσεις με αντικρουόμενα μεταξύ τους συμφέροντα.

            Τελευταία απόφαση Διοίκησης πιστωτικού ιδρύματος, αυτή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία με το πρόσχημα της δήθεν ψηφιοποίησης του αρχείου των δικαστικών υποθέσεων της, ζήτησε αίφνης, χωρίς την ύπαρξη κανενός σπουδαίου λόγου και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, την επιστροφή όλων των φακέλων των υποθέσεων που χειρίζονται δικηγόροι των περιφερειακών δικηγορικών Συλλόγων, με την ταυτόχρονη παράδοση από τον τοπικό δικηγόρο εξουσιοδότησης με κενό το ονοματεπώνυμο του επόμενου δικηγόρου, ώστε να αναλάβει ο τελευταίος τον από εδώ και πέρα χειρισμό της υπόθεσης.

            Η απόφαση αυτή πέραν της προσβολής και απαξίωσης της προσφοράς του συνόλου των τοπικών συνεργαζόμενων με την παραπάνω Τράπεζα Δικηγόρων, του ανέντιμου και ανήθικου τρόπου με τον οποίο λήφθηκε, καθόσον δεν υπήρχε ούτε κανένας σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την λήψη της ούτε είχε προηγηθεί προηγούμενη ενημέρωση των τοπικών συνεργαζόμενων δικηγόρων, οι οποίοι αίφνης στερούνται το μεγαλύτερο μέρος και κάποιοι εξ αυτών το σύνολο των εισοδημάτων τους, της καταχρηστικότητας της, αφού αυτή υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, βάλλει ευθέως εναντίον των συμφερόντων του συνόλου των μελών των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγωνμε φυσικό αναγκαίο επακόλουθο την βλάβη των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών.

            Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προφανώς θεωρεί ότι τα μέλη των τοπικών κοινωνιών της είναι χρήσιμα μόνο για την συμμετοχή τους στις αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου και για την κατάθεση στα καταστήματα της των αποταμιεύσεων τους, ενώ αδιαφορεί πλήρως  για την τόνωση των τοπικών οικονομιών, με προώθηση μέρους των εργασιών της σε τοπικά οικονομικά συμφέροντα, αφού η παραπάνω απόφαση της Διοίκησης της αποδεικνύει ότι για αυτήν Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και συνεισφορά της στην οικονομική ανάπτυξη είναι η στήριξη μόνο κάποιων λίγων και συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, όπως τέτοια είναι συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, που ίδρυσαν γόνοι πολιτικών προσώπων, που επί σειρά ετών πρωτοστατούσαν στην πολιτική ζωή του τόπου.

            Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική αφαίμαξη των τοπικών δικηγορικών συλλόγων, αφού το σύνολο των καταθέσεων δικογράφων θα γίνεται από τα Δικηγορικά Γραφεία των Αθηνών, στα οποία οι Διοικήσεις των Τραπεζών αναθέτουν το σύνολο των δικαστικών τους υποθέσεων, με την έκδοση των αποδείξεων προκαταβολής εισφορών μόνο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ο περιορισμός της έκδοσης αποδείξεων προκαταβολής μέσω των περιφερειακών δικηγορικών Συλλόγων θα οδηγήσει αυτούς στην αδυναμία κάλυψης του κόστους λειτουργίας τους, που θα επιβαρύνει πλέον αποκλειστικά και μόνο τα μέλη αυτών, τα οποία εξαιτίας της αυξανόμενης συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους και της διογκούμενης αύξησης των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων τους, δεν θα είναι σε θέση να τα καλύψουν, με αποτέλεσμα τον οικονομικό αφανισμό των περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων (που θα οδηγήσει στην αδυναμία λειτουργίας και επιτέλεσης του θεσμικού ρόλου τους), των μελών δικηγόρων αυτών, την βίαιη έξοδο των συναδέλφων μελών τους από το επάγγελμα και την αφαίμαξη οικονομικών πόρων από τις τοπικές οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

        Εκδήλωση

    Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών θεωρεί ότι πρέπει οι Περιφερειακοί Δικηγορικοί Σύλλογοι να αντιδράσουν δυναμικά για την μη υλοποίηση των αποφάσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων να αναθέτουν δικαστικές τους υποθέσεις μόνο σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνει τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1.         Την οργάνωση εκδήλωσης με την συμμετοχή των Δ.Σ των Δικηγορικών Συλλόγων της Βορείου Ελλάδος για την υιοθέτηση μέτρων συλλογικής δράσης αντίδρασης κατά της απαράδεκτης στάσης των Διοικήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

2.         Την αίτηση σύγκλησης της ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για το θέμα αυτό.

3.         Την δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στον Τοπικό και Πανελλαδικό Τύπο.