Ο Δήμαρχος Π.Αγγελίδης στο Πετρίτσι Βουλγαρίας για το πρόγραμμα “Sports For All”

Ο Δήμαρχος Π.Αγγελίδης στο Πετρίτσι Βουλγαρίας για το πρόγραμμα “Sports For All”

Αγγελίδης-28-1-15 PETRITSΣυνάντηση εργασίας Δημάρχου Σερρών και Αντιδημάρχου Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού με το Δήμαρχο Πετριτσίου της Βουλγαρίας, στα πλαίσια του προγράμματος “Sports For All”.

Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης επισκέφτηκε στις 27/1/2015 μαζί με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη το Δήμο Πετριτσίου της Βουλγαρίας που είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος  «Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών» από το Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» με ακρωνύμιο «Sports For All».

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω επίσκεψης ενημερώθηκαν από τον Δήμαρχο του Πετριτσίου της Βουλγαρίας κ. Velyo Iliev για την πρόοδο των εργασιών του Κλειστού Γυμναστηρίου που χτίζεται μέσω του προγράμματος «Sports For All» και για άλλα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος.

Επίσης αντικείμενο συζήτησης ήταν ενδεχόμενες νέες προτάσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, κυρίως στους τομείς: ενεργειακή αναβάθμιση και προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια (σχολεία, γυμναστήρια), προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η παραπάνω συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων.