Ο Δήμος Σερρών θα δίνει κάδους κομποστοποίησης σε μονοκατοικίες με αυλές

Χράπας-Αγγελίδης«Μετά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και 400 κάδων ανακύκλωσης το έτος 2012, ο Δήμος Σερρών μέσα από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου, εξασφαλίζει τώρα την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης συνολικού ύψους 181.000 ευρώ».

Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 21-08-2013 παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Χράπα Παντελή.

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου είναι προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, ενώ η προμήθεια των κάδων κoμποστοποίησης είναι 21.000 ευρώ.

Η πρόταση κατατέθηκε στις 22-4-2013 και εγκρίθηκε στις 31-7-2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πράσινου Ταμείου υποβλήθηκαν 744 προτάσεις και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση 136 προτάσεις για το έτος 2013.

Οι κάδοι κομποστοποίησης θα διανεμηθούν σε μονοκατοικίες που διαθέτουν αυλές με κήπους τόσο στην πόλη όσο και στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες.

Στόχος είναι η μετατροπή των οργανικών απορριμμάτων σε λίπασμα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον τομέα της καθαριότητας, κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας έχουν προστεθεί 900.000 ευρώ μέσω προγραμμάτων, με στόχο την βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων.  

Αναφερόμενος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χράπας Παντελής στα παραπάνω προγράμματα υπενθύμισε, ότι κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας ο Δήμος Σερρών εξασφάλισε και υλοποιεί τα εξής προγράμματα στον τομέα της καθαριότητας :

Κάδος κομποστ -Πρόγραμμα ύψους 147.000 ευρώ για την εξοικονόμηση καυσίμων των απορριμματοφόρων και βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των απορριμάτων.

-Αγορά ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και 400 κάδων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 300.000 ευρώ μέσω του πράσινου ταμείου .

-Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης συνολικού ύψους 180.000 ευρώ μέσω του πράσινου ταμείου .

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Προβατά-Κωσταντινάτου- Βροντούς συνολικού ύψους 220.000 ευρώ μέσω του προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ .

Στο τομέα της καθαριότητας να επισημάνουμε, ότι ο Δήμος Σερρών με δικά του χρήματα προμηθεύτηκε και 150 κάδους  απορριμμάτων συνολικού ύψους 70.000 ευρώ.

Επίσης με στόχο την οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των μαθητών και της νεολαίας  δημιουργήσαμε το θεσμό ECOFESTIVAL

 Στα πλαίσια πάντα της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του  περιβάλλοντος  δημιουργήσαμε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για τη μετάδοση μηνυμάτων σεβασμού προς το περιβάλλον.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χράπας τόνισε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί για μας κύρια προτεραιότητα.