Ο Δήμος Σερρών θα κερδίζει από το υπόγειο παρκινγκ μετά το έτος… 4053 μ.Χ.!!!

Υπόγειο Πάρκινγκ Σερρών- την εποχή κατασκευής
Υπόγειο Πάρκινγκ Σερρών- την εποχή κατασκευής

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 28/8, εγκρίθηκε ομόφωνα η δημιουργία κωδικού εσόδου για τις εισπράξεις που θα παίρνει ο Δήμος Σερρών από τους ιδιώτες που εκμεταλλεύονται την διαχείριση του υπόγειου πάρκινγκ που δημιουργήθηκε πίσω από το κτίριο της πρώην Νομαρχίας. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 

<< Όπως γνωρίζετε στις 4/4/2013, υπογράφηκε το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του ∆ήµου Σερρών.

Σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, στο άρθρο 33 προβλέπεται η καταβολή ποσοστού 3% επί των συνολικών ακαθαρίστων µηνιαίων εσόδων του σταθµού, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις για χαρτόσηµο και ΟΓΑ, ως και κάθε άλλη προβλεπόµενη επιβάρυνση, από τον ανάδοχο στον ∆ήµο Σερρών.

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούµε για την δηµιουργία κωδικού εσόδου και υπολογίζουµε ότι έως το τέλος του 2013 τα έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 900,00 € >>.  και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δηµιουργία κωδικού εσόδου για την καταβολή ποσοστού 3% επί των συνολικών ακαθαρίστων µηνιαίων εσόδων από την χρήση του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του ∆ήµου Σερρών, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις για χαρτόσηµο και ΟΓΑ, ως και κάθε άλλη προβλεπόµενη επιβάρυνση, από τον ανάδοχο του έργου στον ∆ήµο Σερρών.

Υπολογίζεται δε, ότι ως το τέλος του 2013 τα έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 900,00 €.>>

 Να θυμίσουμε ότι η κατασκευή του έργου προϋπολογίστηκε στο ποσό των 4.700.000€ και το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου με ιδιώτες. Ο Δήμος Σερρών διέθεσε 2.447.700€, από τα 4.700.000€, ενώ τα υπόλοιπα 2.252.300€ τα διαθέτει ο ιδιώτης, ο οποίος θα το εκμεταλλευτεί για 30 χρόνια. Με βάσει λοιπόν τις εισπράξεις που έγιναν (900 ευρώ το 8μηνο) ο δήμος θα εισπράττει περίπου 1200 ευρώ το χρόνο, στα 30 έτη της σύμβασης θα εισπράξει 36.000ευρώ,  ενώ έχει δαπανήσει  2.447.700€ (χωρίς να υπολογίσουμε την αξία του οικοπέδου και τους τόκους). Αυτό κι αν είναι επένδυση!!!

Με τον ρυθμό αυτό το έργο θα αρχίσει να αποδίδει κέρδη για το Δήμο Σερρών μετά από … 2040 χρόνια!!! Δηλαδή το 4053μ.Χ.

Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα «ανακουφιστεί» το κέντρο κυκλοφοριακά, αν και αυτό δεν φάνηκε στη 8μηνη λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ!