Ο Δήμος Σιντικής στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ο Δήμος Σιντικής στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Σιντικη-Δικτυο_Πόλεων_204352Το Σάββατο 27/6/2014 στην Δράμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία Διαδημοτικής Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

Στη γενική συνέλευση και μετά από σχετική ενημερωτική συνάντηση συμμετείχαν 21 συνολικά δήμοι από όλη σχεδόν την Ελλάδα, καθώς και ακαδημαϊκοί φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μακεδονίας και Δ.Π.Θ.).

Το Δήμο εκπροσώπευσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Άνθιμος Γεωργιάδης ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από τον Δήμαρχο να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και τις αρχικές διοικητικές πράξεις.

Σιντικη-Δικτυο_Πόλεων__201830Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα δημιουργηθεί με σκοπό την συνεργασία των μελών του για θέματα που οι ΟΤΑ από μόνοι τους αδυνατούν ή δυσκολεύονται να υλοποιήσουν. Σκοπός του θα είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών με βασικούς άξονες την εξοικονόμηση Ενέργειας, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση στην απασχόληση.

Θα μπορεί να υποστηρίζει τα μέλη του μέσα από τη συνεργασία των ίδιων των μελών και με Επιστημονικά Ιδρύματα καθώς και με Ακαδημαϊκούς Φορείς που είναι εγκατεστημένα σε Ελλάδα και Εξωτερικό στη σύνταξη προτάσεων σε σχετικά χρηματοδοτούμενα πρόγραμμα από τα συνήθη μέσα χρηματοδότησης ή και άλλα που οι δήμοι δεν έχουν σήμερα την επάρκεια να προσεγγίσουν.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και καλών πρακτικών στην σημερινή δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι το κλειδί για την πρόοδο.