Ο Μ. Βλάχβεης εισηγητής του νομοσχεδίου για το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων

Ο Μ. Βλάχβεης εισηγητής του νομοσχεδίου για το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων

Βλάχβεης Μενέλαος_2014-wΗ διαμόρφωση ενός καθολικού συστήματος διαχείρισης και δίκαιης κατανομής πόρων μεταξύ των νοσοκομείων και των κλινικών, είναι ο στόχος του νομοσχεδίου για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Εισηγητής του νομοσχεδίου, ο Βουλευτής Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μενέλαος Βλάχβεης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι διαθέσιμοι πόροι θα διανέμονται πιο δίκαια στους παρόχους υπηρεσιών, σταθεροποιώντας ταυτόχρονα τις κυβερνητικές δαπάνες για νοσοκομειακές υπηρεσίες στην Ελλάδα».

«Με την κατ’ αποκοπήν αμοιβή του συστήματος ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων», εξήγησε στη Βουλή ο κ. Βλάχβεης, «θα σταματήσει να υφίσταται το κίνητρο της διενέργειας περιττών διαγνωστικών μεθόδων και θα δοθούν κίνητρα στα νοσοκομεία για την παροχή καλύτερης ποιότητας μεθόδων και υπηρεσιών». Κατά συνέπεια, τόνισε ο εισηγητής του νομοσχεδίου, «τα νοσοκομεία θα αναγκαστούν να εξορθολογίσουν τις δαπάνες τους και θα υποχρεωθούν στη δραστική ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών τους».

Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί φορέας για τη λειτουργία του συστήματος αμοιβών νοσοκομείων. Ο συγκεκριμένος φορέας θα δημοσιεύει τη δυνατότητα κάθε μονάδας σε νοσοκομειακές, ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες. «Η δημοσίευση των δεδομένων αυτών», τόνισε ο κ. Βλάχβεης, «θα παίξει σημαντικό ρόλο για την επιλογή του νοσοκομείου από τους ασθενείς στο μέλλον».

Τέλος, ο κ. Βλάχβεης επισήμανε ότι «με τροπολογία προβλέπεται η διευκόλυνση στην εξειδίκευση και την εξέλιξη των στελεχών υγείας, προς όφελος των ίδιων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους».