Ο Μιχάλης Τζελέπης Γραμματέας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Μιχάλης Τζελέπης Γραμματέας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης, εξελέγη Γραμματέας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κατά την συνεδρίαση της χθεσινής Επιτροπής, της Τρίτης 20-10-2015.

Ειδικότερα, από τους 26 συνολικά ψηφίσαντες, ο κ. Τζελέπης απέσπασε 24 θετικές ψήφους, ενώ στην διαδικασία της εκλογής του μόνο 2 ήταν τα λευκά ψηφοδέλτια.

Αντικείμενο της επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Η επιτροπή συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στόχοι της επιτροπής είναι η προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δράσεις και φυσικές καταστροφές, η βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των ορυκτών πόρων, όπως επίσης και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στη Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών πόρων. Αντικείμενο της υποεπιτροπής υδατικών πόρων είναι η διαρκής παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων της Χώρας.

Στόχος του Βουλευτής, ως μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής είναι η εύρυθμη  και δημοκρατική λειτουργία της Επιτροπής, η ενίσχυση των Κοινοβουλευτικών δράσεων της Επιτροπής, όπως και η προώθηση και επεξεργασία ολοένα και περισσότερων θεμάτων που αφορούν το Περιβάλλον και την προστασία αυτού.