Ο Π.Λυμπερίδης Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών-Οι προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Π.Λυμπερίδης Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών-Οι προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

φυσικοθεραπευτες-συλλογοςΤο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαΐου 2015 και μετά την ολοκλήρωση και τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, συνήλθε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του, το Σάββατο, 20 Ιουνίου.

Μετά από τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες που ο Ν. 3599/2007 και η υπ. αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/62030/2011 υπουργική απόφαση ορίζουν, η σύνθεση του διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος                                                       Λυμπερίδης Πέτρος
 • Γενικός Γραμματέας                                  Τριγώνης Ευάγγελος
 • Α’ Αντιπρόεδρος                                          Ρουμελιώτης Σπύρος
 • Β’ Αντιπρόεδρος                                           Μαρμαράς Ιωάννης
 • Ταμίας                                                              Μπουρνουσούζης Ελευθέριος
 • Οργανωτικός Γραμματέας                        Χαρωνίτης Επαμεινώνδας
 • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων               Κούτρας Γεώργιος
 • Υπεύθυνος Εκδόσεων                                Αυτοσμίδης Δημήτριος
 • Μέλη                                                                Ευσταθίου Κωνσταντίνος
 •                                                                                 Καλλίστρατος Ηλίας
 •                                                                                 Καραβίδας Ανδρέας
 •                                                                                 Μπάκας Γεώργιος
 •                                                                                 Σιδέρης Αλέξανδρος

Το νέο Κ.Δ.Σ. εκφράζει προς το σώμα των φυσικοθεραπευτών τη θέληση του συνόλου των μελών του, να αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου, για την αναβάθμιση του ρόλου της φυσικοθεραπείας στο σύστημα υγεία της χώρας, για ένα σύστημα περίθαλψης στην υπηρεσία των πολιτών.

Συγκεκριμένα το Νέο Κ.Δ.Σ έχει θέσει τις εξής προτεραιότητες:

 • Την προώθηση θεσμικών αιτημάτων όπως: την συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στο ΚΕ.Σ.Υ και  στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ , την θεσμοθέτηση συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας (Νόμος 3599/2007), την κατάργηση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Νόμου 3599/2007, την δημιουργία διατομεακού τμήματος φυσικοθεραπείας στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Την θεσμοθετημένη ένταξη του Φυσικοθεραπευτή στην ΠΦΥ, καθώς στο σχέδιο της αρμόδιας επιτροπής που είδε το φώς της δημοσιότητας, αγνοείται ο προηγούμενος κατοχυρωμένος ρόλος του Φυσικοθεραπευτή που στηρίζει τόσα χρόνια το σύστημα.
 • Την επαναβεβαίωση του ρόλου των ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στην παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης στον Έλληνα πολίτη.
 • Την απόδοση στους Φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Ιδρυμάτων πρόνοιας κλπ του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς άγνωστο γιατί εξαιρέθηκαν, παρόλο που ήταν δικαιούχοι του νοσοκομειακού επιδόματος πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
 • Την άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου, ΤΥΔΚΥ κλπ.
 • Την επίλυση των «γιγάντιων» προβλημάτων που προέκυψαν από την τρίχρονη λειτουργία του Ενιαίου φορέα –ΕΟΠΥΥ και αφορούν όλους τους συμβεβλημένους Φυσικοθεραπευτές όπως :

– κατάργηση του «ληστρικού» Νόμου του clawback και του rebate,

– επαναφορά της τιμής της συνεδρίας φυσικοθεραπείας στα επίπεδα που είχε κατά την έναρξη στις 1-1-2012 καθώς είναι Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΩΘΗΚΕ,

-άμεση θεσμοθέτηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων μετά από επιστημονικώς τεκμηριωμένη πρόταση του Π.Σ.Φ,

– άμεση εκκαθάριση του 10% του 2012 και 2013 μετά και την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Ι.Ε.Ε.,

– θεσμοθέτηση επιτέλους αυστηρού πλαισίου ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ για την πάταξη της παραβατικότητας με παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων,

– άμεση επαναφορά των 6.000.000 ευρώ που έγινε στον προϋπολογισμό του 2014 για «χάρη» και όφελος του εξωτερικού νοσηλίου των ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης  και «υπεξαιρέθηκε» από τον κωδικό αμοιβής των 2140 φυσικοθεραπευτών,

– αύξηση του ποσοστού των δαπανών φυσικοθεραπείας σε σχέση με το σύνολο των δαπανών Υγείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

7)     Την διεκδίκηση ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει τους νέους συναδέλφους.

8)     Την αναβάθμιση της λειτουργίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού και θεσμικού του πλαισίου.

Θυμίζουμε τις διεθνείς μελέτες που αποδεικνύουν ότι το κέρδος από τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας θα είναι πολλαπλάσιο μιας και θα μειωθούν οι άμεσες   δαπάνες για εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες και συνηθισμένες φαρμακευτικές θεραπείες αλλά και οι έμμεσες θα είναι  μεγαλύτερες και αφορούν μείωση παραγωγικότητας, αναρρωτικές άδειες, διαφυγόντα κέρδη, πρόωρη συνταξιοδότηση,  σύνταξη αναπηρίας και διοικητικά κόστη.