Ο ΣΟΦΨΥ κατηγορεί τον Δήμο Σερρών για «εκκωφαντική απουσία» από τις «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

Ο ΣΟΦΨΥ κατηγορεί τον Δήμο Σερρών για «εκκωφαντική απουσία» από τις «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

sofpsi2014-11-26_231658Η μη παράτασή του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» που υλοποίησαν από κοινού Δήμος Σερρών και Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.)  ήταν η θρυαλλίδα για να αρχίσει ένας «πόλεμος» δηλώσεων και ανακοινώσεων, που στην ουσία έχουν αντικείμενο για μεν τον δήμο, τους 24 εργαζόμενους στη δομή, η οποίοι χάνουν την απασχόλησή τους (μετά από δύο χρόνια) με την λήξη του προγράμματος (31/11/2014), ενώ ο ΣΟΦΨΥ θέτει και την άλλη παράμετρο, την ουσία του προγράμματος, δηλαδή τους φτωχούς.  

Στη θέση της δημοτικής αρχής που εκφράστηκε με δηλώσεις του εκπροσώπου του Δημάρχου Π.Αγγελίδη στα ΜΜΕ, πως ουσιαστικά ο σύλλογος ευθύνεται για τη μη συνέχιση του προγράμματος, ο ΣΟΦΨΥ παραθέτει με δελτίο Τύπου τα εξής:

Επειδή ακούγονται διάφορά περί εξάμηνης παρατάσεως του προγράμματος, η οποία όμως δεν έχει επισήμως επαληθευθεί από το αρμόδιο υπουργείο,  σας γνωστοποιούμε  ότι το Πρόγραμμα  «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας»  που υλοποιήθηκε με σύμπραξη του ΣΟΦΨΥ και του Δήμου Σερρών, λήγει στις 30 -11-2014 όπως ακριβώς προέβλεπε η προγραμματισμένη σύμβαση.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του Δημάρχου σχετικά με τη μη παράταση του προγράμματος, και τους υπαινιγμούς περί των υπαιτίων για τη μη συνέχιση του, σας ενημερώνουμε ότι : 

  • Τα πρόγραμμα διεξήχθη στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής από το Δήμο Σερρών , και ο ΣΟΦΨΥ ήταν απλώς ο φορέας υλοποίησης του.
  • Η παρουσία και το ενδιαφέρον του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν ελάχιστη έως μηδενική, παρά τις πριν την σύμπραξη αρχικές διαβεβαιώσεις , για το αντίθετο. Η απουσία του ήταν εκκωφαντική και  η εμπλοκή του, όπως αποδείχτηκε αποσκοπούσε  αποκλειστικά και μόνο στην προβολή της δημοτικής αρχής μέσα από αυτό.
  • Οι εκπρόσωποι του Δήμου επικαλούνται ότι ο Δήμος νοιάζεται για την τύχη των 24 εργαζόμενων στις δομές του προγράμματος. Για τους άμεσα ωφελούμενους (φτωχούς) δεν έγινε καμία αναφορά. Θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον του Δήμου Σερρών είναι όψιμο μιας και δεν επέδειξε την ανάλογη ευαισθησία κατά τη διάρκεια του υλοποίησης του προγράμματος . Ο ΣΟΦΨΥ όντας μόνος του κατά τη διαχείριση όλων των θεμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, υπερέβαλλε εαυτόν και πολέμησε «με νύχια και δόντια» για να «κρατηθούν» οι δομές και να παρασχεθούν οι προβλεπόμενες από αυτές υπηρεσίες. Η Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ , κα Νομίδου  ήταν αυτή που αναγκάστηκε στη σύναψη προσωπικού δανείου και κατάφερε να εξασφαλίσει το προαπαιτούμενο από την σύμβαση 10% το οποίο θα εκταμιευτεί με το πέρας της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ο Δήμος που κόπτεται για την τύχη των 24 εργαζόμενων στις δομές  τι έπραξε όταν προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα? Τότε δεν νοιάζονταν για τους εργαζόμενους? Αλλά και οι 24 εργαζόμενοι με ποιο τρόπο βοήθησαν για να μπορεί να υπάρξει κάποια ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης? Αντιθέτως κατήγγελλαν την πρόεδρο στην Επιθεώρηση εργασίας για την καθυστέρηση των πληρωμών λόγω των παραπάνω, πράγμα που το γνώριζαν από την αρχή.

Ο ΣΟΦΨΥ Ν Σερρών υπέγραψε συμβάσεις διετούς διάρκειας με τους εργαζομένους αλλά και την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και έφερε εις πέρας το πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο. Όμως δεν έχει καμία δέσμευση να συνεχίσει τέτοιου είδους, συνεργασίες μετά τη λήξη του προγράμματος,( εάν και εφόσον υπάρξει παράταση), αυτό είναι μέλημα της δημοτικής αρχής και δεν θα απολογηθεί γι’ αυτό.