ΟΑΕΔ: Τα ονόματα των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού

ΟΑΕΔ-άνεργοιΑναρτήθηκαν σήμερα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα μητρώα των 110.000 δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014.

Σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΔ επισημαίνεται, ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η επιταγή ενεργοποιείται με την εμφάνιση των δικαιούχων – ωφελουμένων στα καταλύματα των παρόχων.

Στο ν.Σερρών έγιναν δεκτές 1625 αιτήσεις και οι ωφελούμενοι για τους οποίους εκδόθηκε ηλεκτρονική επιταγή είναι 910

Στον πίνακα που δημοσιεύουμε με τα ονόματα που αφορούν το ν.Σερρών, αλφαβητικά οι 910 για τους οποίους εκδόθηκε ηλεκτρονική επιταγή (τελευταία στήλη εμφανίζεται ο αριθμός της επιταγής) ενώ οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν επιλέγησαν δεν εχουν αριθμό επιταγής στην τελευταία στήλη.
Στο Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014, για όσους δικαιούχους – ωφελούμενους έχουν επιλεγεί, εμφανίζονται επιπλέον σε σχετικές στήλες ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός της επιταγής κοινωνικού τουρισμού καθώς και η ένδειξη «Ε». Οι στήλες «Κ1», «Κ2», «Κ3», «Κ4» αφορούν τα αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης

  • Κ1- ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012,
  • Κ2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
  • Κ3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011 & 2012
  • Κ4- ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους πίνακες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην ενότητα «e-υπηρεσίες – Κοινωνικός Τουρισμός». Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα μητρώα των παρόχων (ξενοδόχοι κ.λπ.), όπως και οι πίνακες των Αποκλειομένων Δικαιούχων – Ωφελουμένων και Παρόχων.

σ.σ. Για όσους είναι από άλλους νομούς μπορούν να δούν όλους τους δικαιούχους στον πίνακα εδώ ή στον ιστοτόπο του ΟΑΕΔ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ