ΟΧΙ στην πληρωμή ενοικίου για τα στρατόπεδα- Ψηφίσματα του Δήμου Σερρών προς το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Δυο ψηφίσματα  με αποδέκτη τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας Πανο Καμμένο, βγήκαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών της Τετάρτης 20/7, που αφορούν τον σημερινό υπο ψήφιση νόμο που ρυθμίζει θέματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Το πρώτο που πηρε και την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων το κατέθεσε η Δημοτική Αρχή με το οποίο ζητείται η εξαίρεση του Δήμου Σερρών από τις διατάξεις περι «ενοικίου» των εκτάσεων που παραχωρούνται.

Ενώ το δεύτερο το κατέθεσε η δημοτική κίνηση «Διάβαση Πεζών» και το οποίο ζητά την πλήρη παραχώρηση των στρατοπέδων στις Σέρρες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε «ενοικίου». Το δεύτερο ψήφισμα ψήφισαν οι – Γιαννακίδης Δημήτριος και Γεωργούλα Σουλτάνα, Δημ. Σύμβουλοι της παράταξης «Διάβαση Πεζών»  και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ιλανίδου Δέσποινα, Καρύδας Νικόλαος και Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναλυτικά τα δύο ψηφίσματα:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στη συνεδρίασή του με ημερομηνία 20-07-2016, συζήτησε για το Σχέδιο Νόμου “Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Άμυνας” και αποφάσισε να εκδώσει κατά πλειοψηφία το κάτωθι ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Κύριε Υπουργέ,

Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με το προαναφερόμενο Σχέδιο Νόμου, «πως σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε εμπόδιο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της περιουσίας των Ένοπλων Δυνάμεων. Όμως για τα στρατόπεδα, που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων, θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστή η διαχρονική θέση και το πάγιο αίτημα των Δήμων για παραχώρηση τους στην Αυτοδιοίκηση» όπως άλλωστε αναφέρονται και στο έγγραφο με αρ. πρωτ: 430/9/ΑΙ και ημερομηνία 7 Απριλίου 2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο απευθύνεται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με τις παρατηρήσεις και προτάσεις του οποίου συμφωνούμε απόλυτα.(Συνημμένο 1).

Ειδικότερα για το θέμα των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών σας ενημερώνουμε ότι:

α) Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών αρ. 866/2011 σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα» σε εφαρμογή του Ν. 2745/1999 ( Συνημμένο 2 ) και

β) Το έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012 Φ. 900.08/06/95187 Σ.49 με θέμα «Αποδοχή τελικής απόφασης – πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών για την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα» (Συνημμένο 3),

ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών και μελετών αναβάθμισης και αξιοποίησης των επί μέρους εκτάσεων των στρατοπέδων, όπως προβλέπεται από το Ν. 2745/99, έτσι ώστε οι τελικές μελέτες ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες του Δήμου σε κοινωφελείς σκοπούς και πράσινο, όσο και την Στρατιωτική Υπηρεσία με την πολεοδόμηση του ποσοστού που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόμησης του πρώην στρατοπέδου «Παπαλουκά» με τον αρ. φύλλου 95 και ημερομηνία 26 Μαΐου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Συνημμένο 4) και η έγκριση πολεοδόμησης του πρώην στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά» με τον αρ. φύλλου 110 και ημερομηνία 17 Ιουνίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Συνημμένο 5).

Κατόπιν τούτων αναμένεται η έκδοση και δημοσίευση της προβλεπόμενης από το Ν. 2745/99 Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εθν. Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012, (Συνημμένο 3), για την οριστική παραχώρηση των τμημάτων των στρατοπέδων στην κυριότητα του Δήμου.

Επιπροσθέτως ο Δήμος Σερρών εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, με στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων, εντάχθηκε στο δίκτυο MAPS (Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Σερρών και άλλοι οκτώ Δήμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων. Επίσης ο Δήμος Σερρών έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη πολιτιστικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο «Παπαλουκά» κατέθεσε στο πρόγραμμα INTEREG Ελλάδα- Βουλγαρία πρόταση.

Για το σκοπό αυτό:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την αριθμ. 196/2011 απόφασή του ενέκρινε την αξιοποίηση του κτιρίου του στρατοπέδου «Παπαλουκά» για τη δημιουργία Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». (Συνημμένο 7).
  2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το έγγραφό του Φ.900.08/26/95320 Σ.103/ 20 Μαΐου 2011 ενέκρινε την μετατροπή του κτιρίου του στρατοπέδου «Παπαλουκά» σε Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». (Συνημμένο 8).
  3. ‘Όπως επίσης και η 10Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΡΟΥΠΕΛ» εξέδωσε το έγγραφο με θέμα: «Παραχωρήσεις Ακινήτων» Φ.913.4/17/4579 Σ.1731/ 8 Ιουλίου 2011 (Συνημμένο 9).

Μετά τα ανωτέρω και επειδή στο Ελληνικό Κράτος πρέπει να υπάρχει συνέχεια, ιδιαιτέρα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα στρατόπεδα, που έχουν σχέση με το μέλλον των πόλεων,

Ζητούμε κύριε Υπουργέ να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εθν. Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012 Φ. 900.08/06/95187 Σ.49 ”.

Στο ανωτέρω ψήφισμα μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

– Γιαννακίδης Δημήτριος και Γεωργούλα Σουλτάνα, Δημ. Σύμβουλοι της παράταξης “Διάβαση Πεζών” οι οποίοι και κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα, το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Υπέρ του ψηφίσματος της παράταξης “Διάβαση Πεζών”, ψήφισαν και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ιλανίδου Δέσποινα, Καρύδας Νικόλαος και Αναστασιάδης Αντώνιος.

 

 

Δημοτική Κίνηση “Διάβαση Πεζών”

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ Π ΡΟΣ

Τον Πρόεδρο ίου Δημοτικού Συμβουλίου *

  • κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου που αφορά στη “Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτίθεται να συστήσει ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ με βασικό έργο την παραχώρηση των στρατοπέδων στους Δήμους με εκμίσθωση και καταβολή τιμήματος που να μην υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή.

Επειδή οι δημόσιοι χώροι αποτελούν αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό, επειδή τα στρατόπεδα θα προσφέρουν διέξοδο στις ασφυκτικές ανάγκες του Δήμου Σερρών για δημόσιους χώρους που βρίσκονται πλησίον του αστικού ιστού και είναι ικανοί να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των δημοτών σε επίπεδο πολιτισμού, αθλητισμού, διοίκησης, πρόνοιας, πρασίνου, στάθμευσης κ.α, επειδή ο Δήμος Σερρών έχει στη διάθεσή του έτοιμο και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησής των στρατοπέδων με τη μορφή θεματικών πάρκων, βασισμένο στην πρόταση του Τ.Ε.Ε και Σερραίων αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, επειδή σημαντικό τμήμα των στρατοπέδων ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Σερρών – σαράντα στρέμματα στο Εμμ. Παπά και εκατόν είκοσι στρέμματα στο Παπαλουκά- σύμφωνα με τις εγγραφές του εθνικού κτηματολογίου και επειδή ο ελληνικός λαός και οι Δήμοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ως εκ τούτου ελλοχεύει ο κίνδυνος εκποίησής τους σε ιδιωτικά συμφέροντα με δράσεις αλλότριες των επιτακτικών κοινωνικών αναγκών και ο κίνδυνος να περιέλθουν σε αδράνεια, για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν:

Ζητούμε κύριε Υπουργέ την παραχώρηση του συνόλου των εκτάσεων των στρατοπέδων “Εμμ. Παπά”, “Παπαλουκά” και “Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα” χωρίς την υποχρέωση του Δήμου Σερρών να παραχωρήσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τμήμα αυτών για πολεοδόμηση και χωρίς να καταβάλει οποιοδήποτε αντίτιμο.

Σε μια εποχή που η πόλη των Σερρών έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με τη βαρβαρότητα της ανεργίας και του οικονομικού μαρασμού, η οριστική και καθολική παραχώρηση των στρατοπέδων στο δήμο μας -όπως και στους υπόλοιπους δήμους- είναι η μοναδική ελπίδα για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα που θα προσφέρουν αναπτυξιακή προοπτική και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του πολίτη.

Διάβαση Πεζών