Οχτώ ερωτήματα κι ένα συμπέρασμα για την διαχείριση των σκουπιδιών στο ν.Σερρών

wpid-χυτα-σερρων.jpgΜε αφορμή την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, στις 8/1/2014, με θέμα: Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με την “Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών”, προέκυψαν, σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Έχει το ηθικό δικαίωμα η ΕΣΑΝΣ (φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων Π.Ε. Σερρών), που εκπροσωπείται από τους Δημάρχους, να δεσμεύσει τους πολίτες για 25 χρόνια, χωρίς αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση χωρίς την εξουσιοδότηση των πολιτών;
  2. Είναι μονόδρομος η επιλογή της ΕΣΑΝΣ, να επιβαρύνει τους Δήμους με επί πλέον 70,81 ευρώ/τόνο, από τα 20 ευρώ (15 ευρώ/τόνο συν 5 για την κατασκευή του νέου χώρου απόθεσης απορριμμάτων), που πληρώνουν σήμερα, μετακυλώντας το κόστος στους πολίτες με αύξηση των δημοτικών τελών;
  3. Γιατί αποκλείουμε τη συμμετοχή του πολίτη από την διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου ότι ο κάθε πολίτης θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με 250 κιλά απορριμμάτων ανά έτος και επί 25 χρόνια, ανεξάρτητα από το τι θα παράγει και τι θα ανακυκλώνει, βάζοντας έτσι φραγμό στην προαγωγή της περιβαλλοντικής παιδείας;
  4. Γιατί πρέπει να αποθαρρύνουμε τους πολίτες, καθώς τους αφαιρούμε κάθε κίνητρο, βάζοντάς τους μάλιστα και όριο (!!!), για την ανακύκλωση των οργανικών;
  5. Γιατί δεν διευρύνεται η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης με αποτέλεσμα την εξασφάλιση εσόδων; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και με την υποτυπώδη ανακύκλωση εισέπραξε ποσό 20.522,12 ευρώ για το 2008 και 79.079,44 ευρώ για το 2009. Ας αναρωτηθούμε πόσο αυξημένα θα ήταν τα παραπάνω ποσά με σοβαρή ανακύκλωση και πόσες επί πλέον θέσεις εργασίας θα προέκυπταν.
  6. Γιατί δεν κατατέθηκε συγκριτική οικονομοτεχνική μελέτη των εναλλακτικών προσεγγίσεων διαχείρισης των απορριμμάτων;
  7. Γιατί δεν εκφράστηκαν οι απόψεις των ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, για ένα τόσο σοβαρό θέμα;
  8. Γιατί πρέπει οι Σερραίοι πολίτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά δεδομένα που διαρκώς προκύπτουν σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων (νέες συσκευασίες, αντιρρυπαντική τεχνολογία, νέα υλικά, τεχνολογίες μείωσης απορριμμάτων κ.α.) αλλά για 25 χρόνια, να είναι δεσμευμένοι με μια σύμβαση, που θα είναι αναχρονιστική;

Συμπερασματικά, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η “Πρωτοβουλία Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”, “έχουμε πεισθεί, ότι η ΕΣΑΝΣ αντί να φροντίσει να εξασφαλίσει κέρδη από την διαχείριση των σκουπιδιών, προτίμησε να απαλλαγεί από το πρόβλημα της διαχείρισης, μεταφέροντας την κερδοφορία της διαχείρισης των σκουπιδιών στον ιδιώτη, επιβαρύνοντας οικονομικά τους Σερραίους πολίτες”.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σερρών Αθανάσιος Μπόϊκος (“διάβαση πεζών”)  έστειλε προς τον Δήμαρχο Σερρών και Πρόεδρο της ΕΣΑΝΣ Πέτρο Αγγελίδη την παρακάτω επιστολή:

Αθανάσιος  Μπόϊκος                                                           Σέρρες,  13 – 1 – 2014
δημοτικός σύμβουλος
                                                                                            προς
                                                                                            κο Πρόεδρο της ΕΣΑΝΣ
                                                                                            και Δήμαρχο Σερρών     
 Κύριε Πρόεδρε της ΕΣΑΝΣ και Δήμαρχε Σερρών
Ύστερα από τη συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα των διαδικασιών προς υλοποίηση της ΜΕΑ (Μονάδας Επεξεργασία Αποβλήτων) στην Π.Ε. Σερρών, που διεξήχθη στις 8-1-14 στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απαντήσεων από εσάς:
1.  Πριν η ΕΣΑΝΣ δρομολογήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ,
     προέβη σε κάποια μελέτη-έρευνα προς διερεύνηση άλλων, εναλλακτικών λύσεων
     διαχείρισης των αποβλήτων στην Π.Ε. Σερρών;
     α)  Εάν ναι, παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο αυτής της μελέτης.
     β)  Εάν όχι, να μου γνωρίσετε το λόγο.
          Γιατί και πώς η ΕΣΑΝΣ θεώρησε προσφορότερη τη λύση της ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ,
          χωρίς συγκριτική εξέταση άλλων λύσεων;
 2.  Σκοπεύετε να φέρετε το σχέδιο σύμβασης προς συζήτηση – έγκριση σε προσεχή
     (επόμενη ή μεθεπόμενη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών; 
                                                                           Ο δημοτικός σύμβουλος
                                                                             Αθανάσιος  Μπόϊκος