Οδηγίες για την πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού

πράσινο σκουλίκιΗ Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας, την παρακάτω ανακοίνωση:

Αυτές τις μέρες θα εμφανιστεί στο βαμβάκι, η πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού, που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, περίπου.

Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί, γιατί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού.

Στο μεγάλο κύκλο  ομιλιών που κάναμε τον μήνα Μάρτιο, αλλά και στις συναντήσεις μας από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου εξηγήσαμε και επισημάναμε, πως επιδίωξή μας είναι να φθάσουμε στον Αύγουστο, χωρίς ψεκασμούς με εντομοκτόνα και συνεπώς με διασωσμένα τα ωφέλιμα έντομα. Και να αξιοποιήσουμε, τότε, αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο των ωφελίμων, για την αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς του σκουληκιού, που θα εμφανισθεί στις αρχές Αυγούστου και η οποία είναι καταστρεπτική, στις χρονιές που αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς. Στο παραπάνω πλαίσιο, είναι λοιπόν σημαντικό, να αποφύγουμε τον χημικό ψεκασμό για την πρώτη γενιά.

Η γενιά αυτή, δεν αναπτύσσει, συνήθως, σημαντικούς πληθυσμούς και οι όποιες, μικρές ζημιές στα καρποφόρα όργανα, αναπληρώνονται πολύ γρήγορα.

Οι βαμβακοπαραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να ελέγχουν τις φυτείες τους για τη μικρή πιθανότητα κάποιας σημαντικής προσβολής. Σε χημικό ψεκασμό προχωρούμε, μόνο στην περίπτωση που η προσβολή ξεπεράσει το οικονομικό επίπεδο.

Το  οικονομικό επίπεδο ξεπερνιέται, όταν βρίσκουμε κατά μέσο όρο περισσότερα από ένα σκουλήκια σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας.

Αν χρειαστεί να γίνουν, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, ψεκασμοί, οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν εγκεκριμένα για την βαμβακοκαλλιέργεια φυτοφάρμακα, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ασφάλειά τους και να ειδοποιήσουν σχετικά τους μελισσοκόμους, για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοκαλλιεργητές  να απευθύνονται στους γεωπόνους  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Δνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Τηλέφωνα: 23213-55258, 55210, 55202, 55213