Οδηγός επιβίωσης απο δασική πυρκαγιά, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της … Αυστραλίας στα… Ελληνικά!!!

Οδηγός επιβίωσης απο δασική πυρκαγιά, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της … Αυστραλίας στα… Ελληνικά!!!

Παρ’όλο που ζούμε σε μια χώρα όπου οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται κάθε χρόνο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, εν’ τούτοις ποτέ η Πολιτεία (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμοι) δεν έχουν εκδώσει και μοιράσει φυλλάδιο οδηγιών, με το τι πρέπει να κάνουν, αυτοί που ζουν κοντά σε δασικές εκτάσεις, πριν την εκδήλωση μιας φωτιάς ή ακόμη και μετά την εκδήλωση αυτής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της … Αυστραλίας στα… Ελληνικά!!!

Αυτό που δεν έχουν κάνει οι Ελληνικές αρχές, έχει κάνει η Κυβέρνηση της Αυστραλίας και δη η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βικτώριας, η οποία έχει εκδώσει και μοιράσει ενα φυλλάδιο (και στα Ελληνικά παρακαλώ!!!) με το τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Το φυλλάδιο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε για να το τυπώσετε, ώστε να γνωρίζετε κάποιους κανόνες, από τα “επίσημα χείλη” της… Αυστραλιανής Κυβέρνησης, μέχρι η δική μας να αποφασίσει να πράξει το ανάλογο.

Advertisements