Οδος Δ.Μαρούλη: στη μνήμη του μεγάλου παιδαγωγού που κυνηγήθηκε από το Σερραϊκό κατεστημένο του 19ου αιώνα

Οδος Δ.Μαρούλη: στη μνήμη του μεγάλου παιδαγωγού που κυνηγήθηκε από το Σερραϊκό κατεστημένο του 19ου αιώνα

Άποψη της οδού Δημητρίου Μαρούλη από τη μεριά του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη προς την αρχή της πόλης (από Ανατολάς προς Δυσμάς). Δεξιά, μόλις διακρίνεται ο χώρος (πίσω από το περιτείχισμα) όπου αργότερα χτίστηκε η βίλα του καπνεμπόρου και πολιτευτή του Λαϊκού κόμματος Κωνσταντίνου Μαρούλη και στο βάθος η Ακρόπολη (Κουλάς). Η ονομασία του δρόμου έχει δοθεί στη μνήμη του μεγάλου παιδαγωγού Δημητρίου Μαρούλη (Από τα Κατσικά Ιωαννίνων) που λειτούργησε το Διδασκαλείο Σερρών τα χρόνια 1870- 1885. Το Διδασκαλείο ήταν “μια αρκετά ευρύχωρος, δαιδαλώδης και ολίγον πενιχρά οικία” στην περιοχή της ενορίας του Αγίου Αντωνίου. Ο Δημ. Μαρούλης κυνηγήθηκε αμείλικτα από το κοτζαμπάσικο και εκκλησιαστικό Σερραϊκό κατεστημένο της εποχής, τους πλούσιους και τους κατέχοντες της πόλης και το 1885 “τερματίσας το έργον του μετέβη εις Αθήνας όπου και απέθανε το 1892.