Οι 13 υποψήφιοι για το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών

Συνεταιριστική Τράπεζα ΣερρώνΤην Τετάρτη 05/03/2014 συνεδρίασαν τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής  της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών,  με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Μετόχων για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας στις 12-02-2014.

Συγκεκριμένα εξέτασαν όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ως προς τα κωλύματα που αναφέρονται στις Παρ. 4, 5 και 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.

Μετά από την εξέταση όλων των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Καταστατικού,  για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι  :

 • ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 • ΒΕΡΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 • ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • ΜΠΕΝΤΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • ΠΑΝΤΑΖΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 • ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΙΜΙΛΙΟΥ
 • ΤΣΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

<

p> 

Να υπενθυμίσουμε ότι από τους 13 υποψηφίους θα εκλεγούν στο ΔΣ εννέα.

Δικαίωμα στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα Μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την 26/06/2013.

Βάσει του Καταστατικού η διαδικασία των εκλογών θα γίνει με ενιαίο αλφαβητικό ψηφοδέλτιο.

Ο κάθε συνέταιρος σύμφωνα με το Άρθρο 18 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις Συνεταιριστικές του Μερίδες.

Τα φυσικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο ή άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.

Τα Νομικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν στην ψηφοφορία με το Νόμιμο Εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας αντίγραφο του καταστατικού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους για τις εκλογές με απόφαση του αρμόδιου, κατά το νόμο ή το καταστατικό, οργάνου τους.

Επιτρέπεται η σταυροδοσία μέχρι τεσσάρων (4) υποψηφίων.

Εκλέγονται οι εννέα (9) πλειοψηφήσαντες, ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι εννέα (9) ως αναπληρωματικοί.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου» θα πραγματοποιηθεί στις 05 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 19:00 στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Σε περίπτωση και νέας μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.