Οι αυξήσεις στο νερό της ΔΕΥΑΣ για έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Οι αυξήσεις στο νερό της ΔΕΥΑΣ για έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Θυελλώδες αναμένεται να είναι το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την ερχόμενη Δευτέρα 18/1 ωρα 21.00 , καθώς σε αυτό θα συζητηθούν οι αυξήσεις-«φωτιά» (αφού προβλέπεται αυτές να εξισωθούν με την πόλη σε βάθος τριετίας που οδηγεί σε αυξήσεις πάνω από 400% σε μερικές από αυτές) στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ στις Δημοτικές Ενότητες των Σερρών. Ενδεικτικό της συνεδρίασης είναι ότι η ανακοίνωση των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει μόνο τρία θέματα

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο.       
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση της υπ΄  αριθμ. 321/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, με τίτλο: ¨Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών βάσει του Ν. 1069/80¨.                                      
                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Χασαπίδης Κ.

 

Να θυμίσουμε ότι οι Πρόεδροι των Δημοτικών κοινοτήτων ζήτησαν να παραστούν με δικαίωμα ψήφου, κάτι που το αρνήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώντας ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα μόνο όταν αφορά συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα και όχι όταν αφορά ..πολλές. (ο κ. Παπαβασιλείου υποσχέθηκε να προωθήσει το ερώτημα στο υπουργείο εσωτερικών για απάντηση, αλλά αγνοείται η απάντηση)