Οι Δ.Ε.Υ.Α. της Β. Ελλάδας συνεδριάζουν στις Σέρρες για την επίλυση κοινών προβλημάτων

Τα κοινά προβλήματά τους, ζητήματα που τρέχουν θα συζητήσουν οι Δ.Ε.Υ.Α. της Β. Ελλάδας την Πέμπτη 17 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Σερρών, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με στόχο να διαμορφώσουν προτάσεις για την επίλυσή τους.

Η συνάντηση γίνεται με βάση τον προγραμματισμό της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η  οποία έχει την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Ένωσης για την διοργάνωση περιφερειακών συναντήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Στην διάρκεια της συνάντησης θα αναπτυχθούν και τα παρακάτω θέματα:

  • Α) Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στις Δ.Ε.Υ.Α.
  • Β) Αιρεσιμότητες και Δ.Ε.Υ.Α. Οι υποχρεώσεις ενόψει νέου ΕΣΠΑ.
  • Γ) Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί προμηθειών – υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.

Το ξεκίνημα θα γίνει με την παρουσίαση των Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Καβάλας και Βέροιας.

Η συνάντηση είναι ανοικτή για το κοινό.