Οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας ζητούν με Ψήφισμα τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου στην Αμφίπολη

Οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας ζητούν με Ψήφισμα τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου στην Αμφίπολη

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής  Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9/11 εξέδωσε ψήφισμα για τις ανασκαφές στην Αμφίπολη, στην οποία ζητά από τον Υπουργό Πολιτισμού κ.Αλέξανδρο Μπαλτά, την επανακίνηση του ανασκαφικού έργου για να αποδοθεί το αποκαλυπτόμενο μνημείο στο λαό, στους Επιστήμονες και στην …Οικουμένη, όπου ανήκει:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής  Μακεδονίας, που συγκλήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, η ανασκαφή της Αμφίπολης (με τα μέχρι στιγμής ευρήματα συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον),

ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη επανεκκίνησης του ανασκαφικού έργου στην Αμφίπολη, του οποίου είναι πρόδηλη η επιστημονική, η καλλιτεχνική, η εθνική και η αναπτυξιακή για την τοπική κοινωνία σημασία.

 ΚΑΛΕΙ τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού κύριο Αριστείδη Μπαλτά να εξαντλήσει κάθε  οικονομική και λειτουργική δυνατότητα ώστε να συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο για να αποδοθεί το αποκαλυπτόμενο Μνημείο στον Λαό, που ανυπομονεί να το θαυμάσει, στην Επιστημονική Κοινότητα, που προσμένει να το μελετήσει, στην Οικουμένη, για την οποία κατασκευάστηκε και στην οποία ανήκει.-