Οι μαθητές έμαθαν για τη μετανάστευση των πουλιών από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Οι μαθητές έμαθαν για τη μετανάστευση των πουλιών από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών που λαμβάνει χώρα το πρώτο σαββατοκύριακο κάθε Οκτώβρη, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροϊων επισκέφτηκε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

Δημιουργία αφίσας για την ορνιθοπανίδα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη μετανάστευση των πουλιών μέσω παρουσίασης και προβολής σύντομου βίντεο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές δράσεις όπως δημιουργία αφίσας με θέμα την προστασία της ορνιθοπανίδας.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση ήταν τα δημοτικά σχολεία Κερκίνης, Ροδόπολης και Άνω Ποροϊων, το γυμνάσιο Λιβαδιάς και το γυμνάσιο και λύκειο Κάτω Ποροϊων.