Οι προτάσεις της «Διάβασης Πεζών» για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Οι προτάσεις της «Διάβασης Πεζών» για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Την Παρασκευή 18.03.2016 έληξε η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Tοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σερρών.

Η Δημοτική Κίνηση «Διάβαση Πεζών» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρουσιάζει τις θέσεις της που πρότεινε στα πλαίσια της διαβούλευσης. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

εδώ και χρόνια τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συγκεκριμένα την πυραμίδα ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, διάθεση).

Για τον λόγο αυτό πολλές φορές στο παρελθόν εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας απέναντι στην απουσία οράματος της Δημοτικής Αρχής του Πέτρου Αγγελίδη.

διάβαση-πεζών-δημοτική-κίνηση-ΣερρώνΕίναι γνωστό πως μας βρίσκουν αντίθετους τα χαρακτηριστικά της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στον χώρο του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και, επιπλέον, θεωρούμε τη δυναμικότητα λειτουργίας της μονάδας μεγαλύτερη από τις ανάγκες της περιοχής με όλα τα αρνητικά που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Υπενθυμίζουμε πως η μονάδα θα έχει δυναμικότητα κατάλληλη για να επεξεργάζεται κατ’ ελάχιστον 45.000tn/έτος σύμμεικτα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα με μέγιστη δυναμικότητα λειτουργίας της μονάδας τους 63.000tn/έτος. Σύμφωνα με ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, οι ποσότητες σύμμεικτων αποβλήτων για τον Δήμο Σερρών που οδηγήθηκαν σε ταφή το έτος 2015 είναι 25.593tn ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά που οδηγήθηκαν το έτος 2015 στο Kέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στο Νέο Σούλι υπολογίστηκαν στους 3.538,96 tn.

Θεωρούμε το Tοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σερρών ένα αξιόλογο κείμενο αναφοράς που συνάδει με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και αποσκοπεί σε μια βιώσιμη διαχείριση.

Για τους παραπάνω λόγους και θέλοντας να συμβάλουμε στη συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Σερρών καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (Αρ. Πρωτ. 11120 18-03-2016).

Συγκεκριμένα,

Α) Σχετικά με το ζήτημα τοποθέτησης κάδων προτείνουμε να διερευνηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων με σύστημα γάντζου απλής ανύψωσης ώστε να συνεργάζονται με τους προτεινόμενους γερανούς των συμβατικών απορριμματοφόρων οχημάτων.

Β) Σχετικά με την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών προτείνουμε την επέκταση της ξεχωριστής διαλογής στα καλαθάκια απορριμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σε αρχική φάση ως χώρους εφαρμογής προτείνουμε

  • Πλατείες
  • Παιδικές χαρές
  • Πάρκα*
  • Σχολικές μονάδες
  • Δημόσια κτήρια
  • ΚΤΕΛ
  • ΟΣΕ
  • Κεντρικά σημεία της πόλης κατά μήκος των εμπορικών δρόμων

*Επιπλέον, στα πάρκα της πόλης προτείνουμε τη τοποθέτηση μικρών μεταλλικών επίστυλων απορριμματοδεκτών κατάλληλων για τη συλλογή περιττωμάτων σκύλων.

Γ) Ως προς την ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα αποκομιδής στην περιοχή τους προτείνουμε την αποστολή ενός εξαμηνιαίου ημερολογίου (μορφή Α4) μαζί με τον λογαριασμό της ΔΕΥΑΣ με αναγραφόμενες τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται η αποκομιδή των πράσινων/μπλε/καφέ κλπ κάδων.