Οι προτάσεις της Δημοτικής Παράταξης «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» για μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ Σερρών

Μηλίδης-ΔΕΥΑΣΜε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» κοινοποιεί τις προτάσεις της για την μείωση των τιμολογίων νερού της ΔΕΥΑ Σερρών, τις οποίες θα φέρει στον προσεχές δημοτικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/4/2013. Σύμφωνα με την πρόταση μονο από την μείωση δύο παγίων επέρχεται μείωση ανα τιμολόγιο της τάξης των 10€, ενώ προκύπτουν περαιτέρω μειώσεις με την αναπροσαρμογή του τέλους αποχέτευσης (από 90% σε 45%) και από την πιθανή μείωση του ειδικού τέλους (αν αναλλάβει πρωτοβουλίου ο Δήμαρχος να αλλάξει ο νόμος που το προβλέπει) που τωρα ανέρχεται σε 80%. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η δημοτική μας παράταξη, συνεπής στην δημόσια δέσμευσή της, εισάγει στο δημοτικό συμβούλιο της 3 Απριλίου 2013 θέμα ημερήσιας διάταξης σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ. Πιστεύουμε ότι αδήριτη ανάγκη των ημερών μας είναι η ουσιαστική ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των δημοτών μας. Η ΔΕΥΑΣ έχει την δυνατότητα να συμβάλλει σ’ αυτό μειώνοντας ή εξαλείφοντας πάγιες χρεώσεις που έχει σήμερα ενσωματωμένες στους λογαριασμούς της. Ειδικότερα στην εισήγησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει άφθονο και καλής ποιότητας νερό. Η ΔΕΥΑΣ είναι η επιχείρηση του Δήμου μας που διαθέτει στους Σερραίους δημότες – καταναλωτές το αγαθό αυτό που είναι συνιφασμένο με την ζωή, το κόστος δε για την παραγωγή και διάθεση του αγαθού αυτού είναι ελάχιστο. Θα αναμέναμε λοιπόν, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΣ από την σύστασή της είναι βασισμένη στην αρχή της ανταποδοτικότητας, ότι και η τιμολόγηση του αγαθού θα ήταν αντίστοιχα χαμηλή. Είναι περιττό να τονιστεί η αναγκαιότητα της χαμηλής τιμολόγησης του νερού, στην παρούσα χρονική συγκυρία της οικονομικής ανέχειας και δυσπραγίας. Δυστυχώς όμως, αντί να συμβαίνουν τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι το νερό στις Σέρρες είναι από τα ακριβότερα πανελλαδικά, με τιμολόγηση που πολλές φορές είναι υψηλότερη ακόμη και από νησιωτικούς Δήμους, όπου αναμφίβολα έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.

Εκκινώντας από την διαπίστωση αυτή και αφουγκραζόμενοι το πάνδημο αίτημα των Σερραίων δημοτών, οι οποίοι οδηγούνται στην αγανάκτηση και την απόγνωση για το γεγονός ότι πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΥΑΣ αντίστοιχους με εκείνους της ΔΕΗ, θεωρούμε ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ στην κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των τιμολογίων. Ειδικότερα η μείωση αυτή των τιμολογίων πρέπει να κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:

  1. Σύμφωνα με την 16898/19-8-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 11366.08.5/22-3-2010 σχετικής πορισματικής επιστολής του Συνηγόρου του Πολίτη, η επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης νερού δεν βρίσκει έρεισμα στις σχετικές περί ύδρευσης διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι δημότες υποχρεούνται να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς. Είναι σαφές λοιπόν ότι εδώ και πολλά χρόνια επιβάλλεται και εισπράττεται παρανόμως από την ΔΕΥΑΣ το πάγιο τέλος το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 13,25 € + ΦΠΑ. Ακολούθως με τον Ν.4071/2012, για πρώτη φορά από την ίδρυση των ΔΕΥΑ, επιτρέπεται η επιβολή παγίου τέλους για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέτοια απόφαση μετά από την ισχύ του ανωτέρω νόμου δεν έχει ληφθεί ακόμη και απαιτείται συνεπώς η συζήτηση του όλου θέματος του παγίου τέλους και η λήψη απόφασης σχετικά με το αν πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλεται αυτό και σε πιο ύψος θα ανέλθει. Σε κάθε περίπτωση το σήμερα καταβαλλόμενο πάγιο τέλος που ανέρχεται σε 13,25 € + ΦΠΑ είναι εξαιρετικά υψηλό και πρέπει να αναπροσαρμοστεί στο ποσό των 5 € + ΦΠΑ.
  2. Σήμερα οι Σερραίοι καταναλωτές πληρώνουν άλλο πάγιο τέλος εγγύησης χρήσης υδρομέτρου που ανέρχεται σε 2,21 € + ΦΠΑ. Το τέλος αυτό είναι παντελώς παράλογο και σκοπός ύπαρξής του ανύπαρκτος. Το τέλος αυτό πρέπει να καταργηθεί και όταν απαιτείται η αντικατάσταση κάποιου υδρομέτρου θα χρεώνεται εφ’ άπαξ στον καταναλωτή.
  3. Το τέλος αποχέτευσης  ανέρχεται σήμερα σε 90 % επί του καταναλισκόμενου νερού (+ ΦΠΑ). Πρόκειται για τέλος αποχέτευσης αδικαιολόγητα υψηλό, από τα υψηλότερα πανελλαδικά. Το τέλος αυτό πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να ανέλθει στο ποσοστό 45 % επί του καταναλισκόμενου νερού (+ ΦΠΑ).
  4. Η επιβολή του ειδικού τέλους 80 % + ΦΠΑ 23 % προβλέπεται από τον συστατικό Νόμο των ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980). Η διάρκεια επιβολή του χαρατσιού αυτού ήταν αρχικά δεκαετής από την σύσταση της κάθε ΔΕΥΑ και ακολούθως παρατάθηκε για άλλα δέκα έτη «από την κατά περίπτωση» λήξη της πρώτης δεκαετίας (αρθ. 43 παρ. 3 Ν.2065/1992) και για ακόμη δέκα έτη με τον Ν. 3013/2002. Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές είναι υποχρεωτική η επιβολή του «χαρατσιού» αυτού για τριάντα έτη από την σύσταση της ΔΕΥΑΣ ήτοι έως το έτος 2022. Με την παρούσα ευκαιρία οφείλουμε να καυτηριάσουμε τις φωνές εκείνες που με περίσσεια λαϊκισμού μιλούν για την κατάργηση αυτού του ειδικού τέλους και γράφουν έτσι στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, τις διατάξεις των Νόμων. Η υπεύθυνη πολιτική προσέγγιση του θέματος είναι αυτή που έγινε από την δική μας Παράταξη και διατυπώθηκε έγκαιρα στο Δημοτικό Συμβούλιο: Είναι γνωστό ότι ο Νόμος αλλάζει με Νόμο, έτσι απαιτούμε ο Δήμαρχος να αναλάβει πρωτοβουλία απευθυνόμενος στα Συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκηση (Π.Ε.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε.) με σκοπό την κατάργηση ή έστω την δραστική μείωση του ειδικού τέλους 80 % που στην εποχή μας είναι παράλογο καθώς διπλασιάζει ουσιαστικά την τιμή του νερού. Εξάλλου όταν θεσπίστηκε το τέλος αυτό η συμμετοχή των ΔΕΥΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ανέρχονταν σε 16,25 % ενώ σήμερα έφθασε να είναι μόνο 3,25 %. Ενώ λοιπόν το ποσοστό συγχρηματοδότησης έπεσε δραματικά το ειδικό τέλος που θεσπίστηκε για την υποστήριξή της παρέμεινε το ίδιο.

 

Την απώλεια εσόδων από τις ανωτέρω τιμολογιακές μεταρρυθμίσεις, η ΔΕΥΑΣ μπορεί να την αντισταθμίσει ως εξής:

Α). Με την δραματική μείωση του μισθολογικού κόστους. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στην αθρόα συνταξιοδότηση υπαλλήλων της επιχείρησης και αφετέρου στο γεγονός ότι με τις διαρκείς περικοπές των μισθών των υπαλλήλων περιορίστηκε δραματικά κατά τουλάχιστον 35 %.

Β). Με την είσπραξη των οφειλών ιδίως των μεγάλων οφειλετών, άνω των 500 € μεταξύ των οποίων είναι πολλοί φορείς του Δημοσίου αλλά και του Δήμου Σερρών.    

Γ). Με την περιστολή δαπανών, την διενέργεια διαγωνισμών για όλες τις προμήθειες της επιχείρησης και την λειτουργία αποθήκης στο πρότυπο αυτής του Δήμου Σερρών.   

Με όλες τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις στην τιμολογιακή της πολιτική, πιστεύουμε ότι η ΔΕΥΑΣ θα ανταποκριθεί επιτέλους στον καταστατικό της σκοπό, που αποτυπώνεται στον ιδρυτικό Νόμο 1069/1980, όπου ορίζεται ότι η ΔΕΥΑ είναι κοινωφελής επιχείρηση, ανταποδοτικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε κερδοφορία της επιχείρησης πρέπει να μετακυλίεται στους δημότες υπό την μορφή της μείωσης των τιμολογίων.

 

Δημοτική Παράταξη Δήμου Σερρών

«Εποχή Δημιουργίας – Θεόδωρος Μηλίδης»