Οι τιμές στα τροφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σερρών

παιδικός σταθμόςΤην 29-04-2013 μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου τριτέκνων βρέθηκαν στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ επί της Ορφέως 12 όπου συνεδρίαζε το Δ.Σ. του ανωτέρου Ν.Π.Δ.Δ. Από την πλευρά του συλλόγου τριτέκνων ζητήθηκε η έκπτωση οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών, για το έτος 2013-2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Τα τροφεία θα παραμείνουν ως έχουν ήτοι:

  • I. Για οικογενειακό εισόδημα από 0,00 € εώς 8.800,00 € τροφεία 40,00 €
  • II. Για οικογενειακό εισόδημα από 8.801,00 € εώς 17.600,00 € τροφεία 80,00 €
  • III. Για οικογενειακό εισόδημα από 17.601,00 € και άνω τροφεία 100,00 €

Το ποσό εγγραφής και επανεγγραφής είναι τριάντα (30,00 €) και θα καταβάλλεται με την εγγραφή τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς εκτός των παιδιών που εγγράφονται στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».
2. Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π. καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων.
3. Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες να καταβάλλουν τροφεία μειωμένα κατά μία κλίμακα δηλαδή με εισόδημα μέχρι 17.600,00 € θα καταβάλλουν 40,00 € ενώ για εισόδημα άνω των 17.601,00 € θα καταβάλλουν τροφεία 80,00 €.
4. Τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών Μητρουσίου, Λευκώνα, Καλών Δένδρων, Αναγέννησης, Σκουτάρεως, Ορεινής και Κ. Καμήλας ορίζονται 30,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος εκτός των παιδιών που εγγράφονται στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».
Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων. Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι θα καταβάλλουν το ποσό των 30,00 € με εισόδημα πάνω από 17.600,00 €, ενώ με εισόδημα κάτω από 17.600,00 € δεν καταβάλλουν τίποτα.
5. Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποχρεωτικά ακόμη και στις περιπτώσεις απουσίας του παιδιού, επειδή καταλαμβάνει θέση. 
Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν λόγω διακοπών.
Η μη καταβολή τροφείων από τους γονείς πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς σχετική ενημέρωση, είναι λόγος διαγραφής του νηπίου μετά από σχετική ειδοποίηση.
6. Τα παιδιά του προσωπικού δεν πληρώνουν τροφεία.
7. Η μείωση ή η απαλλαγή των τροφείων θα γίνεται ύστερα από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα στις οικογένειες.
8. Εάν ένας από τους δυο γονείς ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαλλάσσεται των τροφείων εκτός εάν έχουν εισόδημα πάνω από 17.600,00 € τότε καταβάλλουν τροφεία για την πόλη των Σερρών 40,00 € μηνιαίως και για τους περιφερειακούς Σταθμούς 30,00 €.
Οι εγγραφές θα ανακοινωθούν προσεχώς. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών, οδός Oρφέως 12 Σέρρες τηλέφωνο 2321022487, FAX 2321022472, email: kent63@otenet.gr