Οι υπεύθυνοι των… 28 τμημάτων εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά … 28 τμήματα θεματικών εργασιών(!) περιλαμβάνει η Νομαρχιακή Επιτροπής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τυπου του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών:

Στην συνεδρίαση της Ν.Ε. Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016,διαπιστώθηκε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η ισχυροποίηση και η αναβάθμιση του ρόλου του κόμματος, η εξασφάλιση της δημοκρατικής και συλλογικής λειτουργίας του. Ο ΣΥΡΙΖΑ και στο Ν. Σερρών  πρέπει να ανασυγκροτηθεί τάχιστα και εν κινήσει, ώστε να πετύχει τη μαζική ενεργοποίηση των μελών και των φίλων και τη μέγιστη δυνατή οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα καθώς και τη δημοκρατική συλλογική λειτουργία στη λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η οργάνωση της δουλειάς του κόμματος, η κοινωνική γείωση, οι εξωστρεφείς δράσεις, η ενασχόληση με τα κοινωνικά προβλήματα, η δημιουργική επαφή με τα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα, η αλληλεγγύη ως δρόμος και τρόπος μιας νέας σχέσης ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι ορισμένα από τα στοιχεία, που μπορούν να δώσουν μια νέα δυναμική στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην παραπάνω προοπτική η Ν.Ε. Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ προέβη στην συγκρότηση θεματικών επιτροπών για την εξειδίκευση των τις θέσεων  και τη στρατηγική της σε τοπικό επίπεδο. 

Η συμμετοχή στις επιτροπές αυτές είναι ανοιχτή για τα μέλη αλλά και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον συνημμένο  πίνακα εμφαίνονται τα μέλη της Ν.Ε. που θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας των επιτροπών αυτών.

 

1)  Τμήμα Ενέργειας 
      Συντονιστής : Κοτρώνης Παναγιώτης
Αναπληρωτής : Καρτερός Μιχάλης     

2)  Τμήμα Παιδείας
Συντονιστής : Καμαργιάννης Ηλίας
Αναπληρώτρια : Ρατκίδου Φωτεινή

3)  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Συντονιστής : Καμαργιάννης Ηλίας
Αναπληρώτρια : Ρατκίδου Φωτεινή   

4)  Τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Συντονιστής : Τάπας Δημήτρης
Αναπληρωτής : Κυριακίδης Γιάννης

5)  Τμήμα Τουρισμού
Συντονιστής : Κυριακίδης Γιάννης
Αναπληρώτρια : Σαββίδου Ιορδάνα     

6)  Τμήμα  Υγείας
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Σεβασλίδης Θόδωρος

7)  Τμήμα Αυτοδιοίκησης
Συντονίστρια : Σαββίδου Ιορδάνα
Αναπληρωτής : Καφετζής Σίμος            

8)  Τμήμα Αθλητισμού
Συντονιστής : Σεβασλίδης Θόδωρος
Αναπληρωτής : Ράπτης Μάκης              
9)  Τμήμα Περιβάλλοντος

Συντονιστής : Κοτρώνης Παναγιώτης
Αναπληρωτής : Καρτερός Μιχάλης     

10)  Τμήμα Δικαιωμάτων
Συντονιστής : Αγγελακόπουλος Δημήτρης
Αναπληρώτρια : Ρατκίδου Φωτεινή               

11)  Τμήμα Υποδομών
Συντονιστής :  Κυριακίδης Γιάννης
Αναπληρώτρια : Σαββίδου Ιορδάνα        

12)  Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής
Συντονιστής : Τάπας Δημήτρης
Αναπληρωτής : Κυριακίδης Γιάννης

13)  Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Σεβασλίδης Θόδωρος

14)  Τμήμα Εργατικής Πολιτικής
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Σεβασλίδης Θόδωρος    

[15)  Τμήμα Πολιτισμού
Συντονιστής : Καμαργιάννης Ηλίας
Αναπληρώτρια : Ρατκίδου Φωτεινή

16)  Τμήμα  Φεμινιστικής Πολιτικής Φύλου
Συντονίστρια :  Ρατκίδου Φωτεινή
Αναπληρωτής:Αγγελακόπουλος  Δημήτρ.

17)  Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας
Συντονιστής: Σεβασλίδης Θόδωρος
με Αναπληρωτές

  1. Σαββίδου Ιορδάνα
  2. Δεμερτζή Μιχάλη                

18)  Τμήμα Ελληνισμού Διασποράς
Συντονιστής : Τάπας Δημήτρης
Αναπληρωτής : Κυριακίδης Γιάννης

19)  Τμήμα Δικτύων και Μεταφορών
Συντονιστής : Κοτρώνης Παναγιώτης
Αναπληρωτής : Καρτερός Μιχάλης    

21)  Τμήμα Βιομηχανίας και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Συντονιστής : Κοτρώνης Παναγιώτης
Αναπληρωτής : Καρτερός Μιχάλης      

22)  Τμήμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Συντονίστρια : Σαββίδου Ιορδάνα
Αναπληρωτής : Καφετζής Σίμος           

23)  Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας
Σεβασλίδης Θόδωρος

με Αναπληρωτές

  1. Σαββίδου Ιορδάνα
  2. Δεμερτζή Μιχάλη                

24)  Τμήμα Δικαιοσύνης
Συντονιστής : Αγγελακόπουλος Δημήτρης
Αναπληρώτρια : Ρατκίδου Φωτεινή               

25)  Τμήμα ΑμεΑ
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Σεβασλίδης Θόδωρος        

26)  Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Κοτρώνης Παναγιώτης     

27)  Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής
Συντονιστής : Καρτερός Μιχάλης
Αναπληρωτής : Κοτρώνης Παναγιώτης     

28)  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Σεβασλίδης Θόδωρος
με Αναπληρωτές

  1. Σαββίδου Ιορδάνα
  2. Δεμερτζή Μιχάλη