Ολοκληρώνεται η Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου Σερρών

Ολοκληρώνεται η Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου Σερρών

Η δημόσια διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Σερρών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σερρών:

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Σερρών, το οποίο αποτελεί την α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  (www.serres.gr) από τις 27 Αυγούστου 2015, προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

Για το λόγο  αυτό, καλούνται οι πολίτες, τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις ή επισημάνσεις τους έως την προαναφερόμενη ημερομηνία (14 Σεπτεμβρίου 2015).  Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερομένου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών σχετικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την πενταετία 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, στην α΄φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την επόμενη πενταετία. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματός του.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών (κ. Βασιλοπούλου Ειρήνη και κ. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 23213-50134, e-mails:e.vasilop@serres.gr, kokkinidou@serres.gr ).