Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρόμων του Χιονοχωρίου, χάρη στο πρόγραμμα Prom-Cult

Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρόμων του Χιονοχωρίου, χάρη στο πρόγραμμα Prom-Cult

Χιονοχώρι-ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ-wΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική Τεχνική Συνάντηση του έργου “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” με ακρωνύμιο Prom-Cult (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013”) στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, στις 29 Σεπτεμβρίου 2014Εταίροι του συγκεκριμένου έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Χιονοχωρίου, ο Δήμος Konce και ο Δήμος Σερρών.

Η παραπάνω πράξη ξεκίνησε να υλοποιείται στις 26 Οκτωβρίου 2012 με συνολικό προϋπολογισμό 1.195.438,13 €. Το ποσό που εγκρίθηκε για το Δήμο Σερρών ανέρχεται σε 223.700,00 € και αφορά την κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού και ανάδειξη του πλατώματος της κεντρικής κρήνης. Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Σερρών από την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ), του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου καθώς και εκπρόσωποι/στελέχη του Δήμου Konce

Conce-Δήμος Σερρών-ΔΕΥΑΣ_141703Το έργο “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” (με ακρωνύμιο PROM-CULT) έχει ως σκοπό την εδαφική συνοχή στις περιοχές των Σερρών και Konce, προωθώντας κοινές δράσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την κινητοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Από τις παραπάνω δράσεις επιδιώκεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών, για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, έγινε παρουσίαση από κάθε εταίρο της πορείας του έργου μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση του Δήμου Σερρών περιλάμβανε τα παραδοτέα και αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Ο Δήμος Σερρών, που έχει αναλάβει κατά κυρίως τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Χιονοχωρίου (με ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων – ανάδειξη στο χώρο της ανοικτής πλατείας της παλαιάς βρύσης και του παλαιού πηγαδιού), έχει ολοκληρώσει το παραπάνω έργο κατά 90%.

Με όλα τα παραπάνω έργα, αλλά και με αυτό της υδροδότησης, θα αναδειχτούν αλλά και θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρουσιάζει ο οικισμός Χιονοχωρίου ώστε να καταστεί θέρετρο υψηλών προδιαγραφών.