Οργανωτική ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας στη ΝΟ.Δ.Ε Σερρών

ΝΔ-σήμαΜε την υπ. αριθμ. 637/22-04-2013    απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού Λουλουδάκη Γεωργίου ορίζονται ως μέλη της ΝΟ.Δ.Ε Σερρών οι 

  • α) Αβράμης Σωτήριος
  • β) Γεωργιάδης Θεόδωρος
  • γ) Μαδεμλής Γεώργιος
  • δ) Ταουσάνης Νικόλαος
  • ε) Τζεβελέκος Ιωάννης