Οριστική Καταταξη Δικαιούχων και Απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 βιολογική κτηνοτροφία

κατσίκια-GreeceΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής

«Ανάρτηση Οριστικών Καταστάσεων Καταρχήν Δικαιούχων και Απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 βιολογική κτηνοτροφία του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013» 

    Σήμερα Παρασκευή 1-11-2013 αναρτήθηκαν για ενημέρωση στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Σερρών οριστικές(τελικές) καταστάσεις καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 βιολογική κτηνοτροφία » του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Οι ίδιες καταστάσεις απεστάλησαν προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση στους Δήμους της περιοχής.

     Επισημαίνονται τα παρακάτω:

     1. οι δικαιούχοι μετά την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα κληθούν να υπογράψουν την σχετική σύμβαση.

     2. Σύμφωνα με την 3345/124548/07-12-2012 εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προβεί και στη δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόμενων στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr

     3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Σερρών, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Τέρμα Ομονοίας – Σέρρες, Γραφείο 9, τηλ. 2321355216 -215 και -217 κ. Καραλής Κ., Μερτίκας Α.. Χατζίκας Α.,Ράμναλη Π.