Οριστικοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της λίμνης Κερκίνης

συσκεψη για κανονισμό Κερκίνης-2015Σύσκεψη με σκοπό την οριστικοποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της λίμνης Κερκίνη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη, την Παρασκευή 17-07-2015 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αναγκαιότητα της σύνταξης και εφαρμογής ενός σαφούς κανονισμού λειτουργίας της λίμνης είχε επισημανθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών σε προηγούμενη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2015, με πρωτοβουλία του ίδιου και της  αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Τότε όλοι οι εμπλεκόμενοι  είχαν συμφωνήσει πως η ύπαρξη ενός αυστηρού πλαισίου λειτουργίας όλων όσοι δραστηριοποιούνται στη λίμνη θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπάρχουν και έτσι να διασφαλιστεί η ευταξία στην περιοχή της λίμνης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο όλοι οι φορείς μελέτησαν το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας , διατύπωσαν τις δικές τους απόψεις και προχώρησαν στις προτάσεις τους έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αθανάσιος Μασλαρινός και Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κερκίνη Θεόδωρος Ναζηρίδης, ο Αντιδήμαρχος Σιντικής Στάθης Ζαπρίδης, εκπρόσωποι των εκτελούντων τουριστικούς πλόες καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Σερρών.

Όλοι συμφώνησαν πως η συνεργασία θα είναι συνεχής ώστε να εφαρμόζεται στο ακέραιο ο νεοσυσταθείς Κανονισμός Λειτουργίας.