Ως 30 Σεπτεμβρίου αίτηση για άδεια νερού χωρίς πρόστιμο

Ως 30 Σεπτεμβρίου αίτηση για άδεια νερού χωρίς πρόστιμο

Εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) χωρίς επιβολή προστίμου, με την εγγραφή να είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.

H προθεσμίας αφορά δημότες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση στο Δήμο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για πηγάδια ή γεωτρήσεις και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας χρήσης νερού.

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης ενώ από 1η Ιανουαρίου 2016 θα καταβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ έως 2000 ευρώ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υδάτων και είναι τα ακόλουθα :

  • Χάρτης-απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του σημείου υδροληψίας καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος για την αγροτική χρήση.
  • Αντίγραφο αίτησης ΕΜΣΥ που κατατέθηκε στο Δήμο.

Προσοχή: Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ΕΜΣΥ στο Δήμο μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 με πρόστιμο 100 ευρώ και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 με 50 ευρώ επιπλέον για κάθε μήνα καθυστέρησης (αν είναι ανενεργό και δεν προχωρήσουν σε έκδοση άδεια χρήσης νερού δεν πληρώνουν) .