Ως 31 Αυγούστου αιτήσεις στο Masterclass του AgriΒusiness Forum των Σερρών

Ως 31 Αυγούστου αιτήσεις στο Masterclass του AgriΒusiness Forum των Σερρών

Με προσανατολισμό στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το AgriBusiness Forum αποσκοπεί στην προώθηση συνεργασιών, στην προβολή διεθνών προτύπων και στην διατομεακή ενημέρωση για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, της αγροδιατροφικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνέδριο (Σέρρες 1-3 Νοεμβρίου 2018) ενσωματώνει στο πρόγραμμά του ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο που παρέχεται δωρεάν σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας από όλη την Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν δωρεάν στο εργαστήριο για την ενδυνάμωση του επιχειρησιακών τους ικανοτήτων στην διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, σε διαγωνισμό καινοτομίας, σε συναντήσεις δικτύωσης και φυσικά στο ίδιο το συνέδριο.

Η υποβολή συμμετοχής στο Masterclass γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του AgriΒusiness Forum  και θα διαρκέσει από 30 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2018.

Η επιλογή των 13 νεοφυών επιχειρήσεων γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό καινοτομίας, με τις 3 που θα λάβουν τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης να συμμετέχουν μεταξύ άλλων και ως ομιλητές σε πάνελ του συνεδρίου.

Οι παροχές για 2 εκπρόσωπους ανά επιχείρηση περιλαμβάνουν:

  • α) το εκπαιδευτικό εργαστήριο,
  • β) τον διαγωνισμό καινοτομίας,
  • γ) 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό,
  • δ) 5 γεύματα,
  • ε) συμμετοχή στο συνέδριο,
  • στ) συναντήσεις δικτύωσης,
  • ζ) την μεταφορά με το ΚΤΕΛ Σερρών από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Σέρρες και αντίστροφα,
  • η) πιθανή συμμετοχή σε πάνελ συνεδρίας του AgriBusiness Forum,
  • θ) επίσκεψη πεδίου και ενημέρωση για την γεωθερμία της Νιγρίτας-Σερρών.

Στις συνεδρίες του AgriBusiness Forum 2018, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα μιλήσουν για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις έξυπνες καλλιέργειες, την σύγχρονη κτηνοτροφία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα ψηφιακά θερμοκήπια, τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, την κυκλική οικονομία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. μετά το 2020.