Όταν τα καπνεργοστάσια δέσποζαν στις Σέρρες

Όταν τα καπνεργοστάσια δέσποζαν στις Σέρρες

Μερική άποψη της πόλης στα χρόνια της δεκαετίας του ’60 σε φωτογραφία των αδελφών Τσακίρη “τραβηγμένη” από την ακρόπολη της πόλης.

Το τεράστιο κτίριο αριστερά είναι ένα από τα πολλά καπνεργοστάσια που υπήρχαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης ενώ όλα τα σπίτια εξακολουθούν να έχουν τη μορφή μονοκατοικίας.