Π.Αγγελίδης: Οφέλη για τον Δήμο Σερρών από την Ελληνογερμανική Συνέλευση

Π.Αγγελίδης: Οφέλη για τον Δήμο Σερρών από την Ελληνογερμανική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης διοργανώθηκαν τεχνικές συναντήσεις στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2017 σε γνωστό ξενοδοχείο των Σερρών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, επιχειρηματικότητα και διαχείριση νερού, με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Στην έναρξη των εργασιών την Τετάρτη 4-10-2017 παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από τις τεχνικές συναντήσεις στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, αφού όπως είπε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας  βοηθάει στην υιοθέτηση πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στο διήμερο των συναντήσεων συμμετείχαν στελέχη από το Δήμο Σερρών, την Ελληνογερμανική Συνέλευση,  την ΔΕΥΑ Σερρών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (Κ.ΑΠ.Ε.) , τη ΔΕΥΑ Καβάλας,  την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ,το  Δήμος Δράμας, το  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Σερρών,  τη ΔΕΔΔΗΕ,  Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων/ Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Κατά την παρουσίαση των θεμάτων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στα εξής θέματα:

Βιώσιμη κινητικότητα και ιδίως σχεδιασμός και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων, Διαχείριση απορριμμάτων και ιδίως σχεδιασμός  και λειτουργία Πράσινου Σημείου (μεταφορά τεχνογνωσίας από το Δήμο Baden Baden), διερεύνηση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών σε επιχειρηματική έκθεση στο Offenburg, διερεύνηση δημιουργίας θεσμού τακτικών συναντήσεων γνωριμίας με τον επιχειρηματικό κόσμο στο μοντέλο του Δήμου Achern.

Δικτύων νερού ύδρευσης, και αντιμετώπισης προβλημάτων (μεταφορά τεχνογνωσίας από γερμανικό Δήμο ανάλογης δυναμικότητας και πληθυσμού).