Π Κοτρώνης: «Τα αποκαλυπτήρια ενός σύγχρονου Μαυρογιαλούρου»

Ο Παναγιώτης Κοτρώνης υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών με τη "Διάβαση Πεζών"
Ο Παναγιώτης Κοτρώνης υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών με τη “Διάβαση Πεζών”

Για πολλά πράγματα θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Θεόδωρο Αραμπατζή, κανείς όμως δεν μπορεί να του προσάψει την κατηγορία ότι επιδεικνύει αχαριστία σε όσους τον ευεργέτησαν. Α, όλα κι όλα: την ευγνωμοσύνη του ο κ. Αραμπατζής τη δείχνει έμπρακτα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο Δελτίο Τύπου που ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εξέδωσε πρόσφατα, προκειμένου να απαντήσει σε δικό μας δημοσίευμα σχετικό με ακυρώσεις αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης. Στο οποίο Δελτίο Τύπου, πριν καν κάνει λόγο για τα του οίκου του, ήτοι τις αποφάσεις που αφορούν τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., νιώθει την ανάγκη να καταβάλει φιλότιμη και απέλπιδα προσπάθεια, προκειμένου να υπερασπιστεί το Δήμαρχο κ. Πέτρο Αγγελίδη για το σκέλος που αφορά τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Υπερβάλλων ο ζήλος, αλλά το δίχως άλλο άξιος ο μισθός του. Με την κυριολεκτική έννοια της λέξης.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στα του οίκου του προβαίνει σε βαρυσήμαντες διαπιστώσεις–δηλώσεις αναφορικά με τις δυο αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης. Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με αυτές, γιατί ο κ. Αραμπατζής μας λέει φοβερά και τρομερά πράγματα, τουτέστιν: «Τόσο για την προμήθεια του τηλεφωνικού κέντρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στη νέα της έδρα, όσο και για την προμήθεια του συστήματος συναγερμού και βιντεολήψης χώρου ταμείων για την ασφάλεια των συναλλαγών τηρήθηκε απολύτως η νομιμότητα. Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με απευθείας ανάθεση (λόγω ποσού)… Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης και επικυρώθηκαν, διότι βρέθηκαν νόμιμες».
Ε, πάει, στο τέλος θα παραφρονήσουμε όλοι ομαδικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί απλούστατα, εμείς άλλα πράγματα διαβάζουμε στις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που τις έχουμε μπροστά μας και από τις οποίες αντιγράφουμε:
1. Για το θέμα της «προμήθειας συστήματος συναγερμού και βιντεολήψης χώρου ταμείων για την ασφάλεια των συναλλαγών» στην υπ’ αριθμ. 932/07. 02. 2014 πολύ πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης διαβάζουμε: «Επειδή η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της εν λόγω προμήθειας ελέγχεται για τη νομιμότητά της, εκ του γεγονότος συμμετοχής σε αυτήν ως τακτικού µέλους ενός αιρετού, Δημοτικού Συμβούλου και µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., αντί υπαλλήλου που απαιτεί η εφαρμοζόμενη ανωτέρω νομοθεσία, αφορά δε σε παράβαση σφάλματος κατά τη διαδικασία και παράβαση νόμου µε αποτέλεσμα να καθιστά άκυρη την τελική κατακυρωτική πράξη του αποφασίζοντος οργάνου, η οποία στηρίχτηκε σε προηγηθείσα µη νόμιμη πράξη της σχετικής διαδικασίας, αποφασίζουμε: Ακυρώνουμε την αριθ. 411/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί έγκρισης πρακτικού για προμήθεια συστήματος συναγερμού και βιντεολήψης χώρου ταμείων για την ασφάλεια των συναλλαγών».
Εμείς είπαμε κάτι άλλο, κ. Αραμπατζή;
2. Για το θέμα της «προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου νέων κτιρίων της ∆.Ε.Υ.Α. Σερρών µε απευθείας ανάθεση από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» στην υπ’ αριθμ. 22301/29. 11. 2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης διαβάζουμε: «Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για τα νέα κτίρια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ποσού 15.610,10 € µε Φ.Π.Α., καθ΄ υπέρβαση του εκ του νόμου προβλεπόμενου ορίου… Επειδή λόγω του ύψους του ποσού της συγκεκριμένης προμήθειας αυτή θα μπορούσε να καταστεί νόμιμη µόνο κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας του προχείρου διαγωνισμού κατ΄ ελάχιστο…. Επειδή από το σώμα της απόφασης απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε αναφορά στους εφαρμοζόμενους κανόνες δικαίου, κατ΄ εφαρμογή των οποίων να διαπιστώνεται η νομιμότητα της έκδοσης της πράξης, καθιστώντας επιπλέον την ανωτέρω απόφαση πλημμελή ως προς την αιτιολογία της, αποφασίζουμε: Ακυρώνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί απευθείας ανάθεσης τηλεφωνικού κέντρου νέων γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».
Εμείς είπαμε κάτι άλλο, κ. Αραμπατζή; Πού μπερδεύεστε, τι δεν καταλαβαίνετε τέλος πάντων;
Ξεχάσατε, ως φαίνεται, κ. Αραμπατζή, ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα γραπτά όμως είναι αμείλικτα. Και από αυτά προκύπτει ότι ακολουθώντας κατά πόδας τον πολιτικό σας προϊστάμενο κ. Πέτρο Αγγελίδη και διεκδικώντας από αυτόν το ρόλο του σύγχρονου Μαυρογιαλούρου πήρατε και σεις επάξια διαζύγιο με τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τους κανόνες δικαίου.
 
Παναγιώτης Κοτρώνης
Υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών
Επικεφαλής «διάβασης πεζών»