Πανεπιστήμιο τώρα… στην πόλη των Σερρών, το δικαιούται!!!

Πανεπιστήμιο τώρα… στην πόλη των Σερρών, το δικαιούται!!!
Δρ. Πάνος Νοτόπουλος
Αν. Καθηγητής
ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας

Όταν ο πρώτος, μετά την άλωση της Πόλης (1453) πατριάρχης Γεώργιος Γεννάδιος ή Σχολάριος επέλεγε την Μονή του Προδρόμου για να διάγει τον βίο του τον μοναχικό, την επέλεγε διότι οι Σέρρες ήταν μία από τις πέντε μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας στην χερσόνησο του Αίμου, σπουδαίο πνευματικό και εμπορικό κέντρο της εποχής του, γνωστή στους βυζαντινούς χρόνους ως «μέγα και θαυμαστόν άστυ», μεγάλη, ισχυρή και πλούσια και πρωτεύουσα του θέματος του Στρυμόνα.

Στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας οι Σέρρες επεκτάθηκαν πολεοδομικά και στις αρχές του 17ου αιώνα ο συγγραφέας Χατζηκάλφας τις αποκαλούσε «πόλη των σοφών» ενώ το 1668 ο περιηγητής Εβλιγιά Τσαλεμπή τις ανέφερε ως την τρίτη πόλη σε μέγεθος και σπουδαιότητα ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.

Οι Σερραίοι πήραν μέρος σε όλες τις προεπαναστατικές κινήσεις των υπόδουλων Ελλήνων κατά το χρονικό διάστημα της σκλαβιάς και πλήρωσαν ακριβά τον έρωτά τους για την ελευθερία. Ηρωικές σερραϊκές μορφές της Επανάστασης του 1821 αναδείχτηκαν ο Ιωάννης Φαρμάκης και ο Εμμανουήλ Παπάς, των οποίων οι οικογένειες είχαν τραγική τύχη…

Κατά τους τελευταίους αιώνες της Οθωμανοκρατίας η πόλη γνώρισε μεγάλη εμπορική άνθηση και ακμή ως διαμετακομιστικό κέντρο, με εμπόρους και αγοραστές από όλον κόσμο, με ξακουστά τα υφαντά των Σερρών, το βαμβάκι, τα άλογα, τα βουβάλια, τα πήλινα αγγεία της  …

Στις Σέρρες από τον 17ο αιώνα (Διαφωτισμός) ανυψώθηκε η παιδεία και καλλιεργήθηκαν τα ελληνικά γράμματα, με Σχολές που συντέλεσαν στην ανάπτυξη σπουδαίας πνευματικής κίνησης, με διδασκάλους πολλές φωτεινές προσωπικότητες, με ίδρυση του πρώτου Διδασκαλείου εν Ελλάδι και Ευρωπαϊκή Τουρκία, το 1872, από όπου αποφοίτησε ένας μεγάλος αριθμός δασκάλων του Ελληνισμού, διαφωτιστών του Γένους.

Στην ίδρυση και συντήρηση σχολείων συνέβαλαν οικονομικά πολλοί Σερραίοι ευεργέτες με επιφανέστερο τον Θεόδωρο Δούμπα (1820-1880) που άφησε ως κληροδότημα στην πόλη  των Σερρών το ποσό 25.000 φράγκων «κατατεθειμένον εις την εν Βιέννη Ελληνικήν Εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου» για «Ανώτερα Σχολεία», ήτοι για Πανεπιστημιακές Σχολές (όπως λέμε σήμερα…)

Τούτη η ιστορική και πνευματική ‘προίκα’ να διεκδικηθεί από την σερραϊκή κοινωνία να έρθει στην πόλη μας, ώστε με το «πρόπλασμα» του υπό διαμόρφωση Πανεπιστημίου να αποτελέσει τον μοχλό ίδρυσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ με Τμήματα και Σχολές που η Πολιτεία μπορεί δίκαια να κρίνει και να αποφασίσει στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Τον αγώνα των συμπολιτών μας στο Ρούπελ κατά των Γερμανών κατακτητών, οφείλουμε να τον έχουμε κατά νου και να δηλώσουμε πρoς όλους τους αρμόδιους κρατικούς και πολιτειακούς φορείς ότι:

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΡΑ ΕΝΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ !!!