Πάνω από 7 δισ. ευρώ πρέπει να «βρει» η Ελλάδα έως τις 20/7

Πάνω από 7 δισ. ευρώ πρέπει να «βρει» η Ελλάδα έως τις 20/7

euro-τρυπαΧρηματοδοτικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ καλείται να καλύψει η Ελλάδα ως την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ άλλα 1,5 δισ. ευρώ θα απαιτηθούν για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας (σύνολο 7 δισ. ευρώ). Λύση για το πώς θα καλυφθεί αυτό το ποσό καλείται να βρει το Eurogroup.
Σήμερα λήγει η προθεσμία για την αποπληρωμή νέας δόσης προς το ΔΝΤ ύψους 455 εκατ. ευρώ.
Στις 20 Ιουλίου λήγουν «ακούρευτα» ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ (2,1 δισ. ευρώ), των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης (1,36 δισ. ευρώ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (25 εκατ. ευρώ).
Επειδή το ΔΝΤ έχει καθεστώς προνομιακού πιστωτή, δηλαδή πρέπει να αποπληρώνεται κατά προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων δανειστών μας, προτού αποπληρωθούν τα ομόλογα αυτά, η Ελλάδα θα πρέπει να εξοφλήσει και τη ληξιπρόθεσμη δόση του Ιουνίου προς το ΔΝΤ, ύψους 1,56 δισ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr