Παραχωρούνται 6 κτίρια στο Δήμο Σιντικής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Παραχωρούνται 6 κτίρια στο Δήμο Σιντικής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & ΕΝέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, (ΑΔΑ: ΩΘΩΗ4653Π8-Τ32)  βάσει της οποίας παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, έξι κτήρια που βρίσκονται στο δημόσιο δάσος Αγγίστρου, συγκεκριμένα στη δασική θέση “Τρεις Βρύσες” Προμαχώνα Σιντικής.

Παραχώρηση για 20 χρόνια

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα 20 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ σκοπός της παραχώρησης είναι αφενός η αποκατάσταση, συντήρηση και διαφύλαξη των κτηριακών υποδομών και αφετέρου η παροχή αναψυχής και ενημέρωσης των κυνηγών και των επισκεπτών, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της περιοχής.