Παράταση για ένα χρόνο στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά στους… Δήμους

Συμμετέχουν 100.000 ηλικιωμένοι, αλλά και οι 3.500 εργαζόμενοι.
Συμμετέχουν 100.000 ηλικιωμένοι, αλλά και οι 3.500 εργαζόμενοι.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τροπολογία που ψηφίσθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα επρόκειτο να διακοπεί στις 30.9.2013 μετά και την τελευταία παράταση που είχε δοθεί την άνοιξη, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο «αέρα» περί τους 100.000 ηλικιωμένους που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και οι 3.500 εργαζόμενοι.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στα δώδεκα (12) και πλέον χρόνια της λειτουργίας του έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός και χρήσιμος θεσμός στον τομέα του κοινωνικού κράτους.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση προσφέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιμέρους προγραμμάτων:

  • α) «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»,
  • β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα»,
  • γ) «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε:

  • • συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
  • • ιατρική φροντίδα
  • • νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία
  • • οικιακή βοήθεια
  • • ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείαςκαι πρόνοιας
  • • μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και
  • • συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κλπ

Τα τρία επιμέρους προγράμματα
• Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/12 αφορά την παροχή υπηρεσιών στουςσυνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.
• Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομηςδιαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικόπεριβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
• Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» θεσμοθετείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιαςπερίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωσηνοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.
Το πρόγραμμα «κατ’ οίκον Νοσηλεία» θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν πιλοτικά.
Υλοποίηση Προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το διάστημα μέχρι 30-09-2014 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ETAM και της ΕΕΤΑΑ.
Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1-10-2013 έως 31-03-2014 θα γίνει πλήρης καταγραφή των ωφελούμενων ανά κατηγορία που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο, σε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο, εκτός των άλλων, θα εμφαίνεται η ιδιότητα με την οποία μετέχει στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος π.χ. ωφελούμενος του «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» ή του «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ή του «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» κ.λ.π. Η διαδικασία καταγραφής, η τήρηση και η επικαιροποίηση του μητρώου θα περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση.
Μετά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014
Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 δύνανται μετά την 1-06-2014, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑμεΑ οικονομικά αδυνάτων πολιτών, καθώς και δικαιούχων του «Κατ’ οίκον Νοσηλείας».
Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στο παραπάνω πλαίσιο θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα λειτουργήσει ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση και την διοίκηση του
• για υποστήριξη των διαδικασιών
• παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ανά δήμο και δομή
• αποτύπωση των παρεχομένων υπηρεσιών ανά επιμέρους πρόγραμμα και ωφελούμενο
• Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης του προγράμματος κλπ