Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

espaΤο Επιμελητήριο Σερρών μέλος του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΦΕΠΑΕ-, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές της Π.Ε. Σερρών, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ώρα 17.00.

Σημειώνεται ότι δεν  αλλάζει η καταληκτική προθεσμία  φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου 2013 έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται/ενημερώνονται από :

 • τους  διαδικτυακούς τόπους:
 • του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
 • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 • του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr),
 • της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr),
 • των Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) και της Δυτικής Μακεδονίας  (www.pdm.gov.gr),
 • της ΑΝΚΟ (www.anko.gr),
 • των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων των Περιφερειών της Κεντρικής καιΔυτικής Μακεδονίας , τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
 • Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
 • Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ).
 • Τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τα κατά τόπους Επιμελητήρια των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και την ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.(ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100, Κοζάνη, τηλ. 24610-24022,www.anko.gr). Το Επιμελητήριο Σερρών (Κωστοπούλου 2 ΤΚ 62132 τηλ. 23210-99732, Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών: κ. Θωμαή Μπόζιου,www.eves.gr).
 • Τις κατά τόπους Συνεταιριστικές Τράπεζες των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό τουΠρογράμματος.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο ΠΣΚΕ μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 17.00 στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ  στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Επισημάνσεις  του Υπουργείου ΑνΥπ σχετικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ
9 Μαΐου, 2013
Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνονται τα εξής:
1.Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε  στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 και προκηρύχθηκε  στις 14 Ιανουαρίου 2013 με προθεσμία υποβολής των προτάσεων το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013.
2.Με Υπουργική Απόφαση  της 4ης Μαρτίου 2013 δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως τις 10 Μαΐου.
3. Στις 25/4/2013 εκδόθηκε ανακοίνωση  με την οποία το Υπουργείο ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές ότι δεν υπήρχε η πρόθεση νέας παράτασης στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων και ενημέρωνε για το χρόνο λειτουργίας τόσο του Πληροφοριακού συστήματος όσο και του Help desk, δεδομένων των αργιών του Πάσχα. Η ανακοίνωση προέτρεπε επίσης τους ενδιαφερόμενους για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις από τον φόρτο του Πληροφοριακού Συστήματος τις τελευταίες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν μέτρα για την κάλυψη της αυξημένης κίνησης, με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (Μνήμη συστήματος, επιπλέον χρήση servers, κ.α.) και αύξηση του προσωπικού του help desk. Ωστόσο ορισμένα προβλήματα δεν αποφεύχθηκαν αφού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία παρατηρήθηκε αύξηση της υποβολής προτάσεων με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα μετά την Κυριακή του Πάσχα, ενώ το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της διαθέσιμης προθεσμίας είχε μείνει ανεκμετάλλευτο. 
Συγκεκριμένα:
-Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης  υποβολής προτάσεων), υποβλήθηκαν  906 προτάσεις
-Από 26/4 έως και 6/5, 1523  προτάσεις.
-Από την Τρίτη 7/5 έως  Πέμπτη 9/5 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3059. 
 
Συνολικά οι προτάσεις  ανήλθαν σε 5488. Πλέον των παραπάνω οριστικοποιημένων προτάσεων, σε επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστημα), υπάρχουν ακόμη 24.710 προτάσεις.
Το Υπουργείο θεωρεί ότι  οι συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών αυτού του είδους δεν αποτελούν ευκταία κατάσταση, πολύ δε περισσότερο αν οδηγούν σε καθυστέρηση της αξιολόγησης και της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές.
Εν τούτοις προκειμένου  να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.
Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει  η καταληκτική προθεσμία φυσικής  υποβολής των φακέλων, η οποία  παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.
Έτσι οι υποψήφιοι που  υπέβαλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους δεν θα «τιμωρηθούν» εξαιτίας εκείνων που προτίμησαν να προσέλθουν στη λήξη της προθεσμίας. Ευχόμαστε η παρεχόμενη δεύτερη παράταση, η οποία είναι και η τελευταία, να αξιοποιηθεί πλήρως απο τους απομένοντες υποψήφιους.