Παράταση μέχρι τις 26/8 οι φορολογικές δηλώσεις και ΠΡΟΣΟΧΗ δυο κατηγορίες για την 1η δόση του φόρου εισοδήματος!

φορολογικες-δηλώσειςΠαρατείνεται έως τις 26 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα (λήγει στις 27 Ιουλίου) και έως τις 20 Αυγούστου για τις επιχειρήσεις (λήγει στις 20 Ιουλίου).
Παράταση και της 1ης δόσης

Δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα ισχύσουν για την πληρωμή της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μετα και την μεταβολή που επήλθε στον ΚΦΕ με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015

Σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 2015 Π.Ν.Π., προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015.

Η νέα παράγραφος αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19-07-2015 και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Κατά συνέπεια για όσες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί θα ισχύσουν κανονικά οι δόσεις όπως προβλέπονται από το άρθρο 67 παρ 6. του ΚΦΕ

Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

  • -Α Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με ΠΝΠ)**
    -Α δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015
  • -Β Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
  • -Γ Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015