Παράταση στη δημόσια διαβούλευση για τη «Μελέτη Αστικής Κινητικότητας» στις Σέρρες

Παράταση στη δημόσια διαβούλευση για τη «Μελέτη Αστικής Κινητικότητας» στις Σέρρες

Με ανακοίνωσή της η Δημοτική αρχή του Πέτρου Αγγελίδη ανακοινώνει την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για τη «Μελέτη Αστικής Κινητικότητας» που εκπόνησε κατόπιν διαγωνισμού μελετητική εταιρεία και αφορά το κυκλοφοριακό της πόλης των Σερρών με ορίζοντα το 2025.

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου και έληγε σήμερα Παρασκευή 21/8. Επειδή το θέμα αφορά τη ζωή όλων των πολιτών που διαβιούν στη πόλη των Σερρών και η διαβούλευση τέθηκε εν μέσω θέρους, κρίθηκε αναγκαίο από τη δημοτική αρχή να δοθεί παράταση έως στο τέλος Αυγούστου (30/8) για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την έκφραση αντιρρήσεων ή άλλων προτάσεων σε αυτή τη μελέτη.

Από τον ιστοτόπο μας έχει γίνει εκτεταμένη περίληψη της μελέτης εδώ. Ενώ και στην έντυπη έκδοση μας «σερραϊκή Εβδομάδα» στο σημερινό φύλλο (21/8) μπορεί να τη διαβάσει και να ενημερωθεί για τις αλλαγές που προτείνουν οι μελετητές.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Αστικής Κινητικότητας παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου 2015, προκειμένου να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο οι πολίτες και φορείς της πόλης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, για τα ζητήματα κινητικότητας που εξετάζονται.

Με σεβασμό στο δημόσιο διάλογο και τις συμμετοχικές διαδικασίες, ο Δήμος Σερρών σας καλεί να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) για την τεχνική έκθεση της Φάσης Α της “Μελέτης Αστικής Κινητικότητας” με τις προκαταρκτικές εναλλακτικές προτάσεις του αναδόχου που σχετίζονται με την οργάνωση των μετακινήσεων στην πόλη των Σερρών (κυκλοφορία, στάθμευση,  μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ). 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση είτε με ηλεκτρονική καταγραφή των παρατηρήσεων και των προτάσεών του στην ηλεκτρονική διεύθυνση kinitikotita@serres.gr, είτε υποβάλλοντας εγγράφως τις απόψεις – προτάσεις του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση υλοποιείται στο πλαίσιο του στενού χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης επιπρόσθετα από τη συνεδρίαση της θεσμοθετημένης από το Ν.3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση) επιτροπής διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα προσεχώς, με στόχο τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών.

Πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η σωστή και πλήρης ενημέρωση των πολιτών και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους και πέρα από τη θεσμοθετημένη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης.

Επειδή η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 17/10/2015, βάσει σύμβασης, περιορισμών του χρηματοδοτικού μηχανισμού (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) και της διαδικασίας σύγκλησης της επιτροπής διαβούλευσης, δεν είναι εφικτή η περαιτέρω παράταση της επιπρόσθετης διαβούλευσης, παρά τη σύμφωνη βούληση της Δημοτικής Αρχής.