Παρουσίαση του προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ στην Ηράκλεια

ΕΒΕΣ-Ηράκλεια-2013 Ενημερωτική εκδήλωση για  το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013” στη Δημοτική αίθουσα «ΡΟΜΕΟ» στην Ηράκλεια, πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ηράκλειας και Περιφέρειας και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ- και στο πλαίσιο του 2ου επιχειρηματικού εργαστηρίου του διασυνοριακού έργου EMPLOCOMP του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κου Ιωάννη Μωυσιάδη.

Ύστερα από τα καλωσόρισμα  του Προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ηράκλειας κου Γιώργου Σιάρκου την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρ. Μέγκλας ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους του έργου EMPLOCOMP που είναι η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον, επαγγελματικών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να δημιουργηθούν  ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να συμβάλει στην ενίσχυση τόσο των διασυνοριακών επιχειρήσεων όσο και στην ανταγωνιστικότητα της διασυνοριακής οικονομίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην ημερίδα μέσω του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ παρέχει την δυνατότητα επιδότησης έως και 50% σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, την μεταποίηση, το εμπόριο αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ένταξης στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr στο πρόγραμμα έχει οριστεί  η 10η Μαΐου και ώρα 17:00.

Ο Γ. Διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας ήταν αναλυτικός στην παρουσίαση και στη συνέχεια δέχτηκε και ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους επαγγελματίες της Ηράκλειάς και της γύρω Περιφέρειας. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο  Αντιδημάρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑ Ηράκλειας κος Πατσάκας Ιωάννης και εκπρόσωπος του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοτούσας

Η Εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα του ΕΒΕΣ www.eves.gr όπου είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο  Πληροφόρησης Επενδυτών του ΕΒΕΣ τηλ. 2321099732

ΕΒΕΣ-Ηράκλεια-2013α