Παρουσιάστηκε το CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης

Παρουσιάστηκε το CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  η ενημερωτική  εκδήλωση στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, με θέμα: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος Απόστολος Τζιτζικώστας.  Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κος  Αθανάσιος Μασλαρινός, ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών  κος Ιωάννης Μωυσιάδης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος LEADER/CLLD Σερρών, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κος Χρήστος Μέγκλας, ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος LEADER/CLLD Σερρών.

Από την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα ο κος Ιωάννης Καλογερούδης, παρουσίασε σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα LEADER/CLLD για το νομό Σερρών.

Αναλύοντας τα στοιχεία του προγράμματος, που αφορά στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, εκτός της πόλης των Σερρών (λόγω του σχετικού κανονισμού), σημείωσε ότι δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Ποιους αφόρα το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία, την «υποδράση» στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικά, το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65%, αφορά σε συγκεκριμένες «υποδράσεις» του προγράμματος, στις οποίες τίθενται επιπλέον ειδικοί όροι και αφορούν στις νέο-ιδρυόμενες επιχειρήσεις και στη μικροεπιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης, δίνεται από το πρόγραμμα στην εισαγωγή καινοτομίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενσωμάτωσή της στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Προθεσμία αιτήσεων ένταξης

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από τις 27 Μαρτίου 2019 έως και τις 24 Ιουνίου 2019. Τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός τριών ετών από την ένταξή τους.

Η συντονίστρια του τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD Σερρών κα Ελένη Τριανταφύλλου παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του προγράμματος. Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ κος Δημητριος Καριπίδης αναφέρθηκε στις επόμενες ενέργειες δημοσιοποίησης του προγράμματος. Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και απορίες από τους παραβρισκόμενους.

Η εκδήλωση περιλάμβανε κέτερινγκ που οργανώθηκε από το τμήμα μαγειρικής τέχνης του ΙΕΚ Σερρών.

Advertisements