Πέντε ολοήμερα σχολεία στο ν.Σερρών δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά

Πέντε ολοήμερα σχολεία στο ν.Σερρών δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά

Την αναστολή λειτουργίας των Ολοήμερων τμημάτων των Δημοτικών Σχολείων, αρμοδιότητάς της, αποφάσισε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σερρών, για το σχολικό έτος 2018-2019, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών

ως εξής:

  1. Το Ολοήμερο τμήμα του 9/θ Δημοτικού Σχολείου Αλιστράτης, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.
  2. Το Ολοήμερο τμήμα του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.
  3. Το Ολοήμερο τμήμα του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Τερπνής, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.
  4. Το Ολοήμερο τμήμα του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσσης, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.
  5. Το Ολοήμερο τμήμα του 2/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου, λόγω έλλειψης ικανού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.