Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Στόχος να ενταχθεί η Αμφίπολη στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO

αποκαλύφθηκε σχεδόν ολόκληρη η πρόσοψη του ταφικού μνημείου, που αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση  για την  αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου  του μακεδονικού τάφου, του τελευταίου τετάρτου του 4 π.Χ αιώνα
αποκαλύφθηκε σχεδόν ολόκληρη η πρόσοψη του ταφικού μνημείου, που αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση για την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου του μακεδονικού τάφου, του τελευταίου τετάρτου του 4 π.Χ αιώνα

Τα μυστικά τoυ μεγαλειώδους μνημείου στην αρχαία Αμφίπολη αρχίζουν να αποκαλύπτονται και όλος ο κόσμος παρακολουθεί με δέος και αγωνία τις εξελίξεις. Τα ευρήματα στο λόφο Καστά της Μεσολακκιάς καταδεικνύουν τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου μνημείου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της περιοχής της Αμφίπολης ,πολύ καιρό μάλιστα πριν τις νέες αποκαλύψεις , έχει κινήσει τη διαδικασία ένταξης της αρχαιολογικής περιοχής της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco.

Επιτροπή Επιστημόνων θα ετοιμάσει τον φάκελο της σχετικής πρότασης που θα υποβληθεί στην  UNESCO, όπου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την Αμφίπολη. Πεποίθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πως με τις ραγδαίες εξελίξεις στον Τύμβο Καστά  ο νομός μας μπορεί να ενταχθεί στα Παγκόσμια μνημεία της ανθρωπότητας αφού γίνουν συντονισμένα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.