ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: “850.000 ευρω προσθέσαμε μέσω προγραμμάτων στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων”

ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παντελή Χράπα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στις 11-11-2013 όπου παρουσίασε τις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων   του Δήμου Σερρών
ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παντελή Χράπα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στις 11-11-2013 όπου παρουσίασε τις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Σερρών

Σε συνέχεια των συνεντεύξεων τύπου, με στόχο την ενημέρωση των δημοτών, ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παντελή Χράπα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στις 11-11-2013 όπου παρουσίασε τις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων   του Δήμου Σερρών.

«Με στόχο την βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου Σερρών και την προστασία του περιβάλλοντος προσθέσαμε 850.000 ευρώ μέσω προγραμμάτων στον τομέα της καθαριότητας», δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών ξεκινώντας τη συνέντευξη, ενώ συνεχίζοντας αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες και δραστηριότητες της δημοτικής αρχής στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα:

1.    Ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός καθαριότητας, με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, τη βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου και την προστασία του περιβάλλοντος.

2.    Για τη βελτίωση του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 147.000 ευρώ, με στόχο τα απορρίμματα σε όλο το νέο Δήμο Σερρών να συγκεντρώνονται με πιο οικονομικό τρόπο, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος.

3.    Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του προγράμματος ανακύκλωσης, ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε μέσα από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και 400 κάδους ανακύκλωσης συνολικού κόστους 300.000 Ευρώ.

4.    Ο Δήμος Σερρών με δικά του  έσοδα προμηθεύτηκε 150 κάδους απορριμμάτων, συνολικού κόστους 70.000 ευρώ.

5. Με στόχο πάντα την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων , ο Δήμος Σερρών εξασφάλισε την προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου και κάδων κομποστοποίησης συνολικού ύψους 181.000 ¤ , μέσα από το πρόγραμμα ” Αστική  Αναζωογόνηση ” του πράσινου ταμείου.

6. Καταθέσαμε το Σεπτέμβριο του 2013 στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρόταση για προμήθεια ακόμη500 κάδων κομποστοποίησης προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

7.    Τοποθετήσαμε κοντέϊνερς σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς για την εναπόθεση συσκευασιών (κουτιά, μπουκάλια ) από αγροτικά φάρμακα, διάφορα μπάζα και άλλα αντικείμενα ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων αυτών των περιοχών. Κατά αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι δημιουργίας εστιών μόλυνσης και αναβαθμίζεται το περιβάλλον.

8.     Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή προστίμων,αποκαταστήσαμε τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Προβατά, ¶νω Βροντούς, αφού προηγουμένως εξασφαλίσαμε ποσό 230.000 Ευρώ  για την υλοποίηση του έργου αυτού, μέσω προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

9.     Καθιερώσαμε περιβαλλοντικό θεσμό με την επωνυμία «ECO FESTIVAL», με στόχο την υιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, κυρίως σε μαθητές Δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων.

10.    Δημιουργήσαμε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spot για  την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και σεβασμού του περιβάλλοντος.

 Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, να υπενθυμίσουμε, ότι  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η Εταιρεία Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (ΕΣΑΝΣ),  ολοκληρώνει  τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.

Αυτή τη στιγμή ο νομός Σερρών στο θέμα της υλοποίησης του εργοστασίου της επεξεργασίας των απορριμμάτων εντάχθηκε στα τρία ωριμότερα έργα σε όλη την Ελλάδα.

Αναμένεται να αναδειχθεί ανάδοχος μέχρι το τέλος του 2013, ενώ εκτιμάται ότι το έργο θα αρχίσει τη λειτουργία του έως το τέλος του 2015.
Με την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων θα αποφύγουμε την επιβολή των προστίμων του ειδικού τέλους ταφής αποβλήτων (σύμφωνα με Ν.4041/12).